Dodajmo, da sta bili ob 36 lokacijah, kot jih navaja občina, najdeni še vsaj dve lokaciji. Eno so pri Cerkviščih pospravljali člani vaških straž, drugo pa pri Vukovcih pri Vinici člani Slovenske filantropije. To pomeni, da je bilo v Občini Črnomelj od maja dalje vsaj 38 lokacij z odpadki migrantov, teža teh je bistveno presegala 10 ton. Po naši oceni glede na znane podatke okoli 12 ton.
Poleg navedenega odpadke za migranti ob znanih migrantskih poteh na območju občine po njihovem pripovedovanju odstranjujejo tudi domačini. Večinoma jih sežgejo.