Izkopavanje žrtev povojnih pobojev je velik biznis! Poglejte, kdo si je razdelil 450 tisoč evrov

Datum:

Čeprav se v javnosti vedno bolj govori o žrtvah povojnih pobojev in njihovem trpljenju, pa se sočasno s pričevanji potomcev teh žrtev odvija še druga, finančna zgodba. V proračunu države je bilo v letošnjem letu za področje urejanja prikritih vojnih grobišč namreč namenjenega pol milijona evrov. 

“Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (Uradni list RS, št. 55/15) je Vlada Republike Slovenije na 82. redni seji dne 31. 3. 2016 sprejela Finančni načrt dela komisije za leto 2016 ter potrdila Program dela komisije za leto 2016, ki ga je pripravila Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Na podlagi programa dela Komisije je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja tehnične, administrativne in strokovne naloga za Komisijo, skladno z določili zakona o javnem naročanju, izvedla javno naročilo za izvedbo del,” so nam odgovorili z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno za področje urejanja prikritih vojnih grobišč.

Po zaključku zgoraj opisanega postopka je omenjeno ministrstvo izbralo tri podjetja, ki so se po njihovih besedah izkazali kot najugodnejši ponudniki. Za izkop in prekop sta bili tako izbrani podjetji Magelan skupina d.o.o. iz Kranja ter Avgusta d.o.o. iz Idrije, za potrjevanje/sondiranje prav tako Magelan skupina d.o.o., za ureditev grobišč pa Hitri servis d.o.o. z Jesenic.

A čeprav je bila ponudba teh treh izbranih podjetij menda najugodnejša, to še vedno pomeni, da so si ta tri podjetja razdelila okrog 450 tisoč evrov!

Podjetja na izplačilo še čakajo
Franc Stanonik, tajnik Komisije Vlade RS za reševanje vprašanja prikritih grobišč, nam je zaupal: “V skladu s finančnim načrtom in planom dela, ki ga je sprejela Vlada, je bilo v proračunu RS za področje odkrivanja povojnih grobišč za letošnje leto namenjenih 500 tisoč evrov. Dela še potekajo, saj se morajo končati do 20. novembra oziroma do konca tega meseca, potem ministrstvo pridobi zaključna poročila in potrdi račune, tako da izplačil še ni bilo, vsaj v večini še ne. Ampak ta tri podjetja, ki so izbrana za glavne naloge, bodo dobila približno 450 tisoč evrov.”

Grobišče odkrili kar na šolskem igrišču
Poleg teh treh podjetij pa imajo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru izvajanja nalog še nekaj dodatnih podjetij oziroma posameznikov, ki izvajajo določene naloge. “Na primer, imamo zakonsko zahtevo, da mora v primeru naključnega odkritja grobišča ministrstvo po predhodnih postopkih, ki se vežejo na delo policije, tožilstva in sodišča, nemudoma odkopati žrtve. V takšnih primerih se ponavadi zgodi, da to naredijo izvajalci, ki so takrat na terenu ali pa za to dobimo usposobljene izvajalce. En tak primer je bil letos pri Osnovni šoli Cerklje, kjer so izvajali neka dela na šolskem igrišču in je bilo med njihovim delom odkrito neko grobišče. Podobno je bilo v Bistrici ob Sotli, saj je bilo ob zasebni hiši izvajalca odkrito grobišče, in v takšnih primerih ministrstvo po nekem druge postopku pridobi izvajalca.”

Če bo šlo tako naprej, bo dela še za deset let
Stanonik še predvideva, da če bo vsako leto v prihodnosti namenjen podoben znesek, kot je letos, je možno, da bo to področje urejeno v kakšnih desetih letih. Sicer pa se za leti 2017 in 2018 ravno v teh dneh sprejema proračun, Stanonik pa ob tem dodaja, da bodo verjetno tudi za ti dve leti predvidena sredstva v višini okrog pol milijona.

Marjanca Scheicher

Sorodno

Zadnji prispevki

Simbolika na pikniku Svobode, ki se je ne da prezreti

Boris Tomašič je v oddaji Kdo vam laže naredil...

Danes v DZ: Župani nočejo migrantov

"Vlada je sprejela sklep brez vednosti lokalne skupnosti. Vemo...

Svobodnjaška inkvizicija se je znova izkazala za farso

Bivši predsednik uprave Telekoma Tomaž Seljak in predsednik uprave...