fbpx

Svetniki MOL zahtevajo sklic izredne seje Mestnega sveta zaradi izgradnje kanala C0

Zoran Jankovič na nezakonit način hoče zgraditi kanal C0 na vodovarstvenem območju. (Foto: bralec Nove24TV)

Med gradnjo kanalizacije skozi zajetje pitne vode C0 (Foto: Nova24TV)

“Svetniki MOL bomo vložili zahtevo za sklic izredne seje Mestnega sveta zaradi izgradnje kanala C0,” so sporočili iz Svetniškega kluba SDS MOL. Pripravili so gradivo in zbrali podpise za sklic izredne seje Mestnega sveta MOL zaradi zaščite pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika. “Menimo, da je nujna razprava o tej pereči problematiki kot tudi sprejetje določenih sklepov,” so dodali.

Zahtevo za sklic skupaj z gradivom in podpisi bodo vložili jutri, 23. januarja, je v imenu podpisnikov dejal Igor Horvat.

Zahtevajo sprejetje naslednji sklepov:

1. Mestni svet MOL zahteva, da župan Janković v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne pravice do čiste pitne vode in zaščito neodtujljive pravice do zasebne lastnine.

2. MOL naj pristopi k alternativni rešitvi izvedbe kanala C0 po obstoječi trasi ob Celovški cesti, ki leži na ožjem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom oziroma pristopi k izdelavi načrta za izgradnjo manjših samostojnih čistilnih naprav na Brodu, Medvodah in Vodicah.

3. MOL uskladi spremembo projekta tako, da se ohranijo evropska sredstva.

4. MOL naj takoj ustavi vsa gradbena dela na delu trase kanala C0 in s tem ne povzroča dodatnih stroškov ter zagotovi pripravo neodvisnih študij ogroženosti pitne vode zaradi kanala C0.

5. Mestni svet Ljubljana odločno obsoja uporabo fizičnega nasilja nad lastniki zemljišč na trasi kanala C0.

 

Sara Kovač