Zakaj so stroški ogrevanja v posameznih občinah tako visoki?

Datum:

Jeseničani in tudi drugod so upravičeno jezni, saj se namreč soočajo z vrtoglavimi cenami ogrevanja, tako naj bi bile položnice za ogrevanje v primerjavi z lanskim letom kar dvakrat višje, kljub temu da je po podatkih statističnega urada cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce povprečno narasla (le) za 16 odstotkov. Kot priznavajo odgovorni, gre v tem primeru za slabo poslovno odločitev podjetja Enos, saj niso zakupili dovolj plina, zato so tega morali kupovati po visokih tržnih cenah. Občina prebivalcem zaenkrat še ni ponudila sistemske rešitve, kot pa so zagotovili, bodo pri plačilu položnic pomagali le socialno ogroženim, kljub temu, da prebivalci niso krivi za slabe poslovne odločitve ponudnika.

V sredo so Jeseničani protestirali na cesti pri občini proti visokim cenam ogrevanja. Kljub številnim pozivom županu občine Blažu Račiču se še vedno soočajo z visokimi položnicami, zato so na razmere opozarjali tamkajšnji prebivalci in se v znak protesta sprehajali čez prehod za pešce na najbolj prometnem krožišču na Jesenicah.

Ob pol dveh popoldne, pol ure pred sestankom župana z dobaviteljem plina, so jezni Jeseničani v najbolj prometnem krožišču v centru Jesenic ustavili promet. “Jaz se grejem na drva in so mi poslali položnico za 53 evrov, ker jaz kurim na kamin, so mi poslali 53 evrov. Kaj so me ogrevali,” se sprašuje en izmed Jeseničanov. “620 evrov pokojnine in žena 650 evrov. Za ogrevanje gre 238 evrov, zaradi položnic smo prišli,” je razloge za protest navedel drugi za 24ur.

https://twitter.com/altepunks/status/1483805186858569731?s=20

“Imam vnukinjo, staro 15 mesecev, skoraj v bundi hodi po stanovanju, pa 200 evrov so dobili računa,” pove udeleženec protesta. “Štiri radiatorje sem izklopila, da imam manj ogrevanja. Pobrala sem jih dol in jih odnesla v klet,” pa pripoveduje druga protestnica. “Prižgem samo dnevno sobo, čisto malo, da se vnukinja pogreje, ko pride na obisk, a je vseeno položnica 170 evrov. Da jih ni sram, druge sobe so pa ledene, jaz mislim, da je tukaj zunaj topleje kot pri nas doma.” 

Zakaj so se cene ogrevanja tako dvignile?
Za proizvodnjo vroče vode za potrebe daljinskega ogrevanja mesta Jesenice skrbi podjetje Enos, d. d., za distribucijo toplote po toplovodnem omrežju na območju občine Jesenice pa skrbi podjetje Enos OTE. Direktor podjetja Enos Andrej Stušek je dejal, da Jeseničani porabijo več kot povprečen uporabnik drugod po Sloveniji, najbrž zaradi senčne lege. “Se strinjamo, da so ljudje v stiski, imeti na položnici 400 evrov pa ni zgolj posledica cene, ampak predvsem abnormalne porabe,” je dejal.

Glede na to, da je zima bolj mila, pa je vseeno nekoliko težko razumeti, da se je cena ogrevanja dvignila za sto odstotkov, saj naj bi prebivalci letos prejemali dvakrat višje položnice za ogrevanje. “Večino višjih položnic gre v jeseniškem primeru vsekakor pripisati ne toliko večji porabi, ampak višjim cenam,” je prepričan ekonomist Anže Burger.

Profesor na Fakulteti za družbene vede, dr. Anže Burger (Foto: FDV)

Upravniki stavb so na sestanku tako direktorjema kot županu povedali, da ljudje ne porabijo toliko in da so bili v stanovanjih, kjer se že nabira plesen, pa kljub temu dobijo položnico čez 50 evrov. Prebivalci del odgovornosti pripisujejo občini, ki je leta 2014 s podjetjem Enos OTE podpisala koncesionarsko pogodbo za 25 let. Zaradi visokih cen želijo razdrtje koncesijske pogodbe, moti pa jih tudi, da naj občina ne bi komunicirala z njimi. Težava je tudi, da si prebivalci ne morejo organizirati drugega načina ogrevanja, saj so v blokih vezani na daljinsko ogrevanje, ki ga zagotavljajo v občini. V sistemsko obratovalnih navodilih je zapisan 90-dnevni odpovedni rok, prekinitev pogodbe pa ni mogoča, če se za to odloči le en odjemalec v skupnem odjemu.

Na spletni strani podjetja Enos OTE so v obrazložitvi podražitve ogrevanja zapisali takole:

Spoštovani/a! Žal so se napovedi o večjih podražitvah energentov, ki jih že dalj časa napovedujejo v Evropski uniji in posledično tudi pri nas, uresničile. Cena zemeljskega plina, ki ga kot energent za proizvodnjo toplote za ogrevanje in sanitarno toplo vodo (STV) uporablja proizvajalec toplote, je šla v mesecu oktobru v nebo. Posledično je bila cena MWh toplote v septembru še 86,5590 EUR z DDV, v oktobru pa je enormno poskočila na 145,3630 evrov/MWh z DDV. Zato do umiritve nihanja cene toplote resnično svetujemo varčno ogrevanje in porabo STV. Predvidevamo, da se bo cena toplote umirila šele po novem letu oziroma v spomladanskih mesecih 2022. Znižanje ogrevanja v stanovanju za eno stopinjo Celzija predstavlja pri porabi toplote pet odstotkov prihranka. Zato še enkrat svetujemo – čim bolj varčno pri ogrevanju in porabi STV. ENOS OTE, d.o.o.

Stušek je med drugim priznal, da za letošnje leto niso zakupili dovolj plina po nizkih cenah, zato ga morajo sedaj kupovati po visokih. Maribor ga na primer je. Na vprašanje, ali niso zakupili dovoljšnih količin, odgovarjajo: “Ne, mi nismo.” Zakaj? “Zaradi tega, ker naš poslovni model, ki je funkcioniral sedem, osem let, v teh abnormalnih razmerah na trgu ne funkcionira več,” priznava Stušek.

Direktor podjetja Enos Andrej Stušek (Foto: Zajem zaslona Youtube)

Povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce v tretjem četrtletju 2021 višja za 16 odstotkov
Zemeljski plin za gospodinjske odjemalce je bil v tretjem četrtletju 2021 za štiri odstotke dražji kot v drugem četrtletju; povprečna cena je znašala 0,057 evrov/kWh. Povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost pa se je zvišala za 16 odstotkov; znašala je 0,033 evrov/kWh.

Cene zemeljskega plina (Vir: SURS)

Podjetja bi se morala zaščititi pred rastjo cen
Cene plina so narasle jeseni 2021 zaradi ostre zime v preteklem letu, ki je izčrpala zaloge plina, pomanjkanja vetra poleti, ki je pomemben vir energije v nekaterih državah EU (na primer Nemčiji), zaradi povečanega povpraševanja po plinu s strani Kitajske in drugih azijskih gospodarstev zaradi prehoda na čistejše vire in zaradi okrevanja po pandemiji. Manj plina je bilo pridobljenega tudi v ZDA in v OPEC državah zaradi načrtnega omejevanja ponudbe. Cene plina danes odražajo tudi politična tveganja, povezana s kopičenjem ruskega orožja v bližini ukrajinske meje ter odlašanjem odprtja novega plinovoda Severni tok 2.

Kot še pravi Burger, so se cene plina na spot trgih od lanske pomladi povečale na vrhuncu decembra lani za faktor 17, danes pa so še vedno sedemkrat višje. Podjetja, ki niso imela zagotovljenih dolgoročnih terminskih pogodb z nižjimi cenami, so morale po trenutnih cenah kupovati energent, zato so bila prisiljena v zvišanje cene za končne porabnike. “Varovalke pred takšnimi sezonskimi ali akutnimi povišanji cen bi morale biti predvidene in urejene v koncesijski pogodbi med občino in koncesionarjem. Če bi podjetje ravnalo racionalno in bi se pred takimi skoki cen ustrezno zaščitilo, bi bila potrebna rast tarife za končne uporabnike nižja ali vsaj kasnejša,” je pojasnil.

Na občino Jesenice smo se obrnili z novinarskim vprašanjem, ali se jim zdi pravilno, da morajo prebivalci plačevati tako visoke stroške ogrevanja in kaj lahko storijo kot občina, da bi lahko bile cene ogrevanja nižje. Vprašali smo jih tudi, ali bi lahko občina prevzela del bremena, denimo skozi izredne denarne pomoči prebivalcem, ki si ogrevanje težko privoščijo. Odgovorili so nam takole:

Podjetje Enos d.d. je na poziv župana že novembra znižalo ceno ogrevanja za 15 evrov na megavatno uro za mesece november, december in januar, na včerajšnjem sestanku je direktor podjetja Enos d.d. Andrej Stušek zagotovil, da bo cena, v breme poslovanja podjetja Enos d.d. kot proizvajalca toplote kot podjetja Enos d.o.o. kot distributerja toplote, ostala enaka tudi do konca kurilne sezone (hkrati pa bodo še naprej iskali tudi druge vire prihodkov, zaradi katerih bi lahko ceno ogrevanja še dodatno znižali).

Direktorja podjetij Enos d.d. in Enos OTE d.o.o., Andrej Stušek in Robert Pajk, sta včeraj opozorila tudi, da podjetji v določenih večstanovanjskih objektih oziroma njihovih enotah beležita abnormalno povečano porabo toplote, ki kar nekajkrat presega povprečno slovensko porabo, zato razloge za izjemno visoke položnice ni iskati le v povišani ceni ogrevanja, temveč tudi v sami porabi te. Na predlog občine Jesenice bodo tako skupaj z upravniki večstanovanjskih objektov opravili tudi analizo stanja po posameznih objektih, s katero bodo ugotavljali, od kod izvira takšna abnormalna poraba.

Župan se je pred kratkim sestal tudi s predstavniki podjetja Enos kot proizvajalcem toplote, družbe SIJ Acroni ter Instituta Jožef Stefan v zvezi z iskanjem dolgoročnih rešitev ogrevanja. Ti bodo sodelovali tudi pri pripravi novega lokalnega energetskega koncepta, krovnega strateškega dokumenta za načrtovanje obsega porabe in načina oskrbe z energijo, ukrepov za učinkovito rabo ter uporabo obnovljivih virov energije na območju občine Jesenice, kot o potencialni dolgoročni rešitvi pa so govorili o izrabi odvečne toplote iz proizvodnega procesa SIJ Acroni.

Občina Jesenice je v proračunu občine Jesenice za leto 2022, ki je bil sprejet decembra, zagotovila dodatnih 190 tisoč evrov za ogrevanje vrtca, osnovnih šol in ostalih jeseniških javnih zavodov, na februarsko sejo občinskega sveta pa bo občinskemu svetu v obravnavo (in sprejem) predložila točko, s katero bo, v kolikor jo bo občinski svet potrdil, omogočila dodatno povečanje finančnih sredstev občinskega proračuna, namenjenih občinskim denarnim pomočem materialno ogroženim. Na ta način bo, v izogib pozitivni diskriminaciji, ustrezno pomoč zagotovila vsem občanom, katerih materialno stanje bo zaradi predvidenih podražitev ogrevanja v kurilni sezoni 2021/2022 ogroženo, ne le tistim, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje. Neposredna splošna subvencija izključno občanom, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje, ali celo podjetju Enos OTE iz prej navedenega razloga pozitivne diskriminacije oziroma zaradi zakonskih omejitev namreč nista sprejemljivi. Upravičeni materialno ogroženi občani bodo, v kolikor bo predlog sprejet, vlogo s potrebnimi oziroma zahtevanimi potrdili (med drugim tudi potrdili o obstoju utemeljenih okoliščin, ki izkazujejo materialno ogroženost) pridobili na Centru za socialno delo Gorenjske, enota Jesenice, ki bi nato po postopku odločila o upravičenosti. O tej možnosti bo občinski svet odločil na seji, zato bo več informacij na voljo po sprejetju ustreznega sklepa.

Po mnenju Burgerja bi občina morala na kratek rok ponuditi pomoč socialno ogroženim po neki proporcionalni formuli, ne pa tudi gospodinjstvom z višjimi dohodki, kar tudi na občini nameravajo. “Na srednji rok pa bi morala s spremembo koncesijske pogodbe bolje zaščititi porabnike storitve daljinskega ogrevanja pred morebitnimi prihodnjimi cenovnimi šoki. Vloge države v tem problemu ne vidim, to je v domeni občine in z njeno avtonomijo ji pripada tudi odgovornost reševanja takšnih zapletov,” je sklenil.

Sara Rančigaj

Sorodno

Zadnji prispevki

Multimilijonarska filmska zvezda se je označila za “srednji razred”

Filmska zvezda Cate Blanchett je na spletu pritegnila precej...

SDS slovenskim ribičem: “Niste sami!”

Slovenska demokratska stranka je vložila predlog spremembe zakona, s...

Politično klanje med “koalicijskima” Volkom in Brglezom zaradi Palestine

Do slovenskega priznanja Palestine še vedno ni prišlo. Radikalnejši...