Peticija za zmanjšanje števila divjih zveri

Datum:

Na pobudo štirih nevladnih organizacij, Združenja ekoloških kmetov Gorenjske, priznane rejske organizacije za avtohtono cikasto govedo, Zveze lastnikov gozdov Slovenije in Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije, je bila predstavljena in v podpis ponujena Peticija za zmanjšanje števila divjadi in zveri. V peticiji so zapisali, da je več stoletij, vse do sredine prejšnjega, imela pridelava hrane prednost pred divjadjo in zvermi. 

                   

Pobudniki opozarjajo, da je postalo stanje zaradi škod po velikih zvereh nevzdržno, saj povzroča prikrite daljnosežne negativne družbeno socialne, demografske in gospodarske procese. Ukrepi, ki jih ponujajo zagovorniki “sobivanja z zvermi” (na primer psi, ograje, pastirji …), so v razgibanem gorskem in kraškem svetu neizvedljivi, neučinkoviti, negospodarni in neskladni s tradicionalnimi načini slovenske ekstenzivne pašne reje in upravljanja z gozdovi.

V peticiji so opozorili, da tako naravnane nacionalne in evropske politike povzročajo:

 • izgubo motivacije za kmetovanje pri mladi generaciji, saj je to eden večjih vzrokov za prenehanje kmetovanja na več kot 1.000 kmetijah na leto v Sloveniji in opuščanje planin

Ko kmetija usahne v ravninskem svetu, se še vedno najde kupec ali najemnik in kmetijske površine ostanejo obdelane. Prenehanje kmetovanja gorske kmetije pa vedno pomeni zaraščanje in demografsko izgubo kulturne krajine in s tem kršitev 71. člena Ustave RS s strani države.

 • izgubo neprecenljive naravne in kulturne dediščine naših prednikov in s tem kršitev 73. člena Ustave RS
 • siromašenje biotske raznovrstnosti na gorskih, hribovitih in kraških območjih ter nevarnost izgube ogroženih avtohtonih in tradicionalnih slovenskih pasem domačih živali
 • omejevanje paše in s tem onemogočanje pridelave zdrave ekološke hrane ter izgubo dobršnega dela kmetijske zemlje za ekstenzivno kmetijstvo
 • nezadostno in selektivno obnovo gozda, predvsem jelke in plemenitih listavcev
 • nazadovanje in praznjenje podeželja
 • zmanjševanje narodove prehranske samooskrbe
 • kršenje prenekaterih resolucij, strategij in zavez o varovanju in razvoju podeželja in alpskega prostora, sprejetih na državni in evropski ravni (na primer Alpske konvencije, katerih podpisnica je naša država)
 • veliko nacionalno gospodarsko in družbeno škodo
 • družbene konflikte
 • nezaupanje v nacionalno politiko in krepitev evropskega skepticizma

Zato zahtevajo:

 1. Da država Slovenija vzpostavi zakonodajni okvir za upravljanje populacij lovne divjadi.
 2. Da Evropska skupnost in država Slovenija vzpostavita zakonodajni okvir za upravljanje velikih zveri, kar bi omogočilo stabilno, dolgoročno in perspektivno tradicionalno kmetovanje in gozdno gospodarjenje, tudi na območjih s težjimi pogoji kmetovanja.

Peticija je bila poslana tudi inštitucijam evropske komisije. Pred kratkim so predlagatelji dobili odgovor, da peticija ustreza normativom in področjem, ki jih pokriva zakonodaja EU, in je bila dana v proceduro. Povzetek peticije si je mogoče ogledati na portalu EU komisije na povezavi: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/sl/petition/content/0426%252F2018/html/Petition%2Bfor%2Bthe%2BReduction%2Bin%2Bthe%2BNumber%2Bof%2BWild%2BGame%2Band%2BCarnivores

C. Š.

Sorodno

Zadnji prispevki

Černač: Slovenija je izgubila vso verodostojnost

Po medijskem razkritju zaušnice, ki jo je Evropska komisija...

[Video] Divji zahod: Kompilacija posnetkov, kako se je Vučić lotil volitev

Prejšnjo nedeljo so v Srbiji potekale lokalne volitve, na...

To je ženska, ki je spala s 300 osebami na leto, petimi na dan, mama jo podpira!

Annie Knight je obogatela z ustvarjanjem vsebin za odrasle....

Zmaga? Ne. Moralni poraz brez primere v zgodovini!

Evropske volitve so sicer pokazale prevlado Janševe stranke, ki...