Pikalo povozil lastne besede: Za delujoč program priznanega kardiologa dr. Marka Noča zavrnili financiranje in novo prijavo, nato še spremenili pravilnik o sofinanciranju raziskovalnih projektov!

Datum:

S spremembo pravilnika o postopku se je končna odgovornost z direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS oziroma ministra, pristojnega za znanost, ukinila in se “prevalila” na administrativno zavrnitev prijave. Poslanka Jelka Godec je na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala naslovila pisno poslansko vprašanje, in sicer v zvezi s pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Jelka Godec je ministru Pikalu napisala, da njegova izjava za medije januarja 2019, ko je dejal, da imamo v “Sloveniji dobro razvito, sodobno akademsko okolje, a da bi se lahko prebili med vodilne inovacijske države, mora vlada prepoznati vitalen pomen znanosti za družbo in zagotoviti stabilno financiranje raziskovalne dejavnosti”, izzveni v prazno ob vsem dogajanju na področju raziskovalne dejavnosti v Sloveniji.

“Poudarjate, da so glavne prioritete na področju znanosti v letu 2019 predvsem sistemsko financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti ter spodbujanje vključevanja slovenskih raziskovalcev v evropski raziskovalni prostor.” Ob tem pa poslušamo in beremo vedno več kritik glede neurejenega financiranja raziskovalnega dela, programov in projektov mladih in uveljavljenih raziskovalcev, ki opozarjajo tudi na birokratsko nerazumljive zakone, podzakonske akte, pravilnike in dela posameznih agencij, ki delijo davkoplačevalski denar raziskovalcem, je kritična Godčeva. “Ena izmed institucij, ki naj bi po posameznih opozorilih uspešno odganjala mlade in uveljavljene raziskovalce, je tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: ARRS).”

Jelka Godec

Program “nujna stanja v interventni medicini” je nemoteno deloval, dokler niso zavrnili financiranja
17. januarja 2019 je potekala 3. nujna seja komisije za nadzor javnih financ v Državnem zboru RS, na kateri so obravnavali problematiko zavrnitve programa UKC Ljubljana “Nujna stanja v interventni medicini” s strani ARRS. Na seji je bil sprejet sklep, ki zavezuje pristojna ministrstva, da se lotijo spremembe pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik o postopku) v točkah, ki so bile izpostavljene. Na omenjeni seji se je s strani ARRS izpostavilo, da bosta imela UKC Ljubljana in vodja programa “Nujna stanja v interventni medicini” dr. Marko Noč novo priložnost za prijavo in naj jo izkoristita. Program so namreč nemoteno izvajali v letih 2004–2018, ko jima je ARRS zavrnil financiranje. Razloge je navedel znanstveni svet agencije ARRS v svoji obrazložitvi v odgovoru na sklepe komisije za nadzor javnih financ: “… Za ponazoritev navajamo: Poročilo o rezultatih programa P3-0331 za prejšnja štiri leta je obsegalo samo dve vrstici in seznam objavljenih člankov, predlog programa dela za prihodnjih šest let v vrednosti financiranja več kot 450.000 evrov pa je od predvidenih 8 strani obsegal le dve strani in pol ter eno stran referenc.” Še en dokaz birokratskih odločitev, je prepričana Godčeva.

Dr. Marko Noč (Foto: STA)

Program so morali prijaviti med programe, ki se uvajajo popolnoma na novo – kjer pa je dosegel nič točk
Ker je bil dolgoletni program “Nujna stanja v medicini” prekinjen v smislu financiranja s strani ARRS, se je moral prijavitelj prijaviti na objavljeni javni razpis 2019 pod rubriko novi programi. Torej med programe, ki se uvajajo popolnoma na novo. Tukaj pa veljajo nova pravila, ki si jih je v pravilniku o postopku spet sama določila ARRS, saj je zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (v nadaljevanju: ZRRD) zelo ohlapen in omogoča, da ARRS s podzakonskimi akti sama določa način in merila za financiranje programov in projektov. “Tako je v 68. členu pravilnika o postopku določeno, da se prijava novega raziskovalnega programa uvrsti v ocenjevanje le, če so člani nove programske skupine v zadnjih petih letih dosegli minimalni obseg sredstev, ki je določen s pravilnikom o postopku. Vsi sodelujoči v programu ‘Nujna stanja v medicini’ so od leta 2004 aktivno sodelovali v omenjenem programu in težko je pričakovati, da bodo aktivno vključeni v še več drugih projektov. Vodja programa dr. Noč je lahko po pravilniku o postopku vključen le v en program oziroma projekt,” je v poslanskem vprašanju še zapisala Jelka Godec.

Tako je “novi” raziskovalni program z “novimi” člani programske skupine pri tem kriteriju dosegel nič točk. Po 68. členu pravilnika o postopku takšno prijavo na predlog znanstvenega sveta ARRS zavrne s sklepom direktor ali v primeru drugih raziskovalnih programov z odločbo minister, pristojen za znanost. “9. septembra 2019 ste tako izdali odločbo, s katero se je prijava programa ‘Nujna stanja v medicini’ zavrnila!”

  Godčeva zahteva od Pikala odgovore
“Zanima me, zakaj ste o zavrnitvi prijave ‘Nujna stanja v medicini’ prijavitelja UKC Ljubljana, ki je prispela na javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov, odločali vi kot minister in ne direktor ARRS? V 5. odstavku 68. člena pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti je zapisano: ‘Prijava JRO, ki ne izpolnjuje pogoja iz tega odstavka, se na predlog ZSA zavrne s sklepom direktorja ali v primeru drugih RO z odločbo ministra, pristojnega za znanost.’ V katerih primerih odloča s sklepom direktorja ARRS in v katerih ‘drugih RO’ se odloča z odločbo ministra, pristojnega za znanost? Odločbo o zavrnitvi ste izdali 9. septembra. 2019,”
je zapisala Godčeva.

18. oktobra 2019 je zasedal Upravni odbor ARRS in sprejel spremembo 68. člena pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti ravno v tem delu, ki določa zavrnitev prijave zaradi nefinanciranja. Stavek v 5. odstavku 68. člena “Prijava JRO, ki ne izpolnjuje pogoja iz tega odstavka, se na predlog ZSA zavrne s sklepom direktorja ali v primeru drugih RO z odločbo ministra, pristojnega za znanost” se spremeni v “Prijava, ki ne izpolnjuje pogoja iz tega odstavka, se zavrne v skladu z 21. členom tega pravilnika”. Sprememba je bila objavljena 30. oktobra 2019. UKC Ljubljana je vašo odločbo z dne 9. septembra 2019 prejel 28. oktobra 2019.

S spremembo pravilnika o postopku se je končna odgovornost z direktorja ARRS oziroma ministra, pristojnega za znanost, ukinila in se “prevalila” na administrativno zavrnitev prijave. “Zanima me, na čigavo pobudo je bil spremenjen pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti v delu, ki določa zavrnitev prijave po določbah 68. člena?”

“Ali ste, glede na sklep komisije za nadzor javnih financ s 3. nujne seje, z dne 17. januarja 2019, skupaj z ARRS in ministrstvom za gospodarstvo in tehnološki razvoj pregledali pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti in predlagali morebitne spremembe omenjenega pravilnika in katere? Kdaj bo prišlo do temeljite prenove zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD),” je še vprašala Godčeva.

Lana Božič

Sorodno

Zadnji prispevki

KUL je preteklost

Da so se "utopili" v stranki Gibanja Svoboda, meni...

Bogati kapitalistični zasebni zavodi naših levih strank

S 389.089 evri prihodkov v lanskem letu je Inštitut...