Poglejte, koliko milijonov davkoplačevalskega denarja bo vlada vrgla stran za sofinanciranje ekosocialističnih projektov Life!

Datum:

Očitno vlada res ne pozna sramu: ministrstvo za okolje in prostor bo samo za razne projekte v okviru boja proti domnevnim podnebnim spremembam namenilo več deset milijonov evrov. Ob tem ne preseneča, da v projektih sodelujejo številne državne fakultete in inštituti, znani kot kadrovska parkirišča za režimske privilegirance. Dodatno si bodo žepe napolnila tudi nekatera svetovalna podjetja in oglaševalske agencije, pri čemer se lahko le vprašamo, ali gre ponovno za prikrito financiranje kampanj političnih strank. Državljani namreč vse težje prenašamo takšno ravnanje vlade in po vsej verjetnosti se kmalu obetajo volitve.

                   

Med drugim je poraba sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2020 namenjena tudi za sofinanciranje t. i. projektov Life, pri čemer gre za tradicionalne in integralne projekte, ki so deloma sofinancirani z denarjem davkoplačevalcev tudi prek Evropske unije. Pogoj za dodelitev sredstev je namreč to, da je projektni predlog za sofinanciranje z odločbo potrdila tudi Evropska komisija in da je upravičenec s komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju, ki je namenjeno akcijam v zvezi s podnebnimi ukrepi, ki se izvajajo na ozemlju Republike Slovenije. Sredstva so tako namenjena za tradicionalne projekte, ki so sofinancirani v višini do 20 odstotkov upravičenih stroškov, in za integralni projekt Care4Climate, kjer je ministrstvo za okolje in prostor vodilni partner. Različni podprogrami so okolje in učinkovita raba virov, narava in biotska raznovrstnost, okoljsko upravljanje in informacije ter podnebni ukrepi.

Za blaženje domnevnih podnebnih sprememb samo za en projekt več kot 27 milijonov evrov
Integriran projekt Life IP Care4Climate obeta največ potenciala proračunskim pijavkam, saj je v letu 2020 zanj namenjenih vrtoglavih 17 milijonov proračunskih evrov. Namenjen je spodbujanju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, s pogledom na 2030, s promocijo trajnostne mobilnosti učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in za blaženje podnebnih sprememb ter usmerjene rabe tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo. Kot izhaja iz spletne strani, je skupna vrednost celotnega projekta še višja, in sicer kar 27.272.129 evrov, od tega naj bi prispevek Evropske komisije znašal kar 7 milijonov evrov.

Foto: STA

S projektom Life IP Care4Climate si bodo žepe napolnili režimski privilegiranci, zaposleni na najbolj zloglasnih kadrovskih parkiriščih
Kot je v Sloveniji v navadi, si bodo tudi na račun tega projekta žepe napolnili razni režimski privilegiranci, parkirani po državnih inštitutih in fakultetah, ki jim ni dovolj samo zajetna plača, ki jo prejemajo na račun davkoplačevalcev. Tako poleg ministrstva za okolje in prostor pri projektu sodelujejo še Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, EKO Sklad, ZUM, Digitalna agencija za spletno oglaševanje, ministrstvo za infrastrukturo, Gradbeni inštitut, Inštitut za politike prostora, Urbanistični inštitut RS, Gozdarski inštitut Slovenije, ZRC SAZU, Docus, Umanotera, Zavod za gradbeništvo in center za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan. Prav tu si je med drugim kariero zgradila kar hčerka Lidije Šentjurc in Sergeja Kraigherja, Marjeta Šentjurc.

Foto: iStock

Samo za prilagajanje Vipavske doline domnevnim podnebnim spremembam več kot 800 tisoč evrov
Našo pozornost je vzbudil še en projekt, ViVaCAAdapt v vrednosti kar 869.028 evrov, in sicer samo za prilagajanje na vplive domnevnih podnebnih sprememb v Vipavski dolini. Tudi tam so partnerji pretežno paradržavni akterji, in sicer Inštitut za vode RS, RA ROD Ajdovščina, BO-MO svetovalno podjetje, Biotehniška fakulteta, Hidrotehnik in Občina Ajdovščina.

Foto: posnetek zaslona

Za nove projekte Life kar 2 milijona evrov
Seznam pa se tukaj še zdaleč ne konča, za projekt Life Podnebna pot 2050 je namenjenih samo v prihajajočem letu vsaj 0,22 milijona evrov, ki so v okviru tega projekta namenjeni spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Projekt gradi na razvoju in dopolnitvi obstoječega sistema za pripravo projekcij in spremljanju izvajanja ukrepov. Nočna mora za davkoplačevalce pa se tukaj še ne konča, kar 2 milijona evrov je namenjenih novim projektom Life. Lahko se le vprašamo, do kdaj bomo državljani še pripravljeni gledati na dolge čakalne vrste v zdravstvu, nasičeno prometno infrastrukturo in stanovanjsko krizo – ob tem, da država v posmeh vsem, ki trdo delamo, tako lahko meče denar skozi okno za ekosocialistično propagando?!

Rok Krajnc

Sorodno

Zadnji prispevki

SDS: Poraz vladajoče koalicije na evropskih volitvah bo še povečal njeno nesposobnost

Slovenska demokratska stranka je na seji sveta SDS opravila...

Danes: 53. tabor slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični

V Šentvidu pri Stični bo danes osrednja prireditev 53....

Černač: Slovenija je izgubila vso verodostojnost

Po medijskem razkritju zaušnice, ki jo je Evropska komisija...