Šentjur deležen 76,4 milijona evrov za projekte

Datum:

Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov se dolgoročno pomaga k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Iz proračunskih virov države je za razvoj slovenskih občin realiziranih in predvidenih skupaj 6,760 milijarde evrov, iz evropskih skladov pa je odobrenih 1,220 milijarde evrov. S temi sredstvi bo skupno izvedeno 2416 projektov, od tega bo 2185 projektov sofinanciranih iz EU sredstev.

                   

Kljub izrednih razmeram v zadnjih dveh letih, ki smo jih bili priča zaradi pojava virusa SARS-COVID 19, pa je vlada pod vodstvom Janeza Janše uspešno zagnala vrsto projektov po celotni Sloveniji. V Šentjurju smo priča številnim projektom, ki jih sofinancira država, kakor tudi projektom, ki so sofinancirani z evropskimi sredstvi. Za razvojne projekte v Občini Šentjur je predvideno 61,3 milijonov evrov, iz EU skladov pa še dodatnih 15,1 milijona evrov.

V zadnjih dveh letih so bili v Šentjurju realizirani projekti v skupni vrednosti nekaj več kot 6 milijonov evrov. Največji realiziran projekt je projekt Hiša Gustav za zagotavljanje začasnih namestitev in dnevnega varstva v domu starejših občanov Šentjur v višini 1,5 milijona evrov. Sledi mu sanacija plazu na lokalni cesti Sp. Žegar – Hrastje v višini 1 milijona evrov in rekonstrukcija regionalne ceste Dole – Ponikva – Loče (1. in 2. faza), prav tako v višini skoraj 1 milijona evrov. Ostali realizirani projekti v zadnjih dveh letih so

 • sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 – Savinja,
 • sanacija plazu Planina zaradi neurja s poplavami avgusta 2020,
 • nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri Stari Žagi,
 • sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami junija 2018,
 • sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami junija in julija 2019,
 • ureditev prostorov za kulturne dejavnosti in glasbeno šolstvo v Občini Šentjur,
 • sanacija vozišča na cesti Dežno-Črnolica, od km 4,825 do km 5,100, od km 5,775 do 5,895 in od km 6,045 do km 6,380,
 • sanacija vozišča na cesti Dežno-Črnolica,
 • investicijsko vzdrževalna dela v Kulturnem domu Gorica pri Slivnici.

V letošnjem letu so v fazi priprave, gradnje ali izvajanja

 • rekonstrukcija regionalne ceste Dole-Ponikva-Loče za 3. in 4. fazo,
 • ureditev regionalne ceste Dole – Šentjur od km 2,050 do km 2,490 (krožišče IKC),
 • izgradnja pločnika ob cesti R1 – 234 Dole – Šentjur km 1,320 do 2,050,
 • rekonstrukcija ceste Žiče – Dramlje (od Kartuzije do Straže na Gori),
 • ureditev glavne kolesarske povezave R28 z navezavami Šentjur – Stopče.

Vsi projekti skupaj bodo sofinancirani s strani države v skupni vrednosti skoraj 14 milijonov evrov.

Z evropskimi sredstvi pa bodo v višini 15.128.605 evrov sofinancirani

 • kolesarska povezava Šentjur – Šmarje pri Jelšah – Rogaška Slatina – Rogatec po odsekih Šentjur-Grobelno, Šmarje – Belo – Mestinje-Podplat, Tekačevo – Podplat – Gabernik, Brezovec – Rogatec – Muzej na prostem,
 • kolesarska povezava Celje – Štore – Šentjur,
 • komunalno opremljanje industrijske cone Šentjur jug – 3,
 • rekonstrukcija zapuščenega poslovnega objekta Aurea Gorica pri Slivnici za namen podjetniškega inkubatorja,
 • »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Osebni dezinfekcijski prehod,
 • COVID19 – Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo,
 • Podpora planinski športni in rekreacijski infrastrukturi Energetska sanacija Doma na Resevni.

Z vlaganjem države v razvoj je zadovoljen tudi župan Občine Šentjur, Marko Diaci, ki je povedal: »Dejstvo je, da se je stanje, kar se tiče financiranja občin, izboljšalo.«.

Celjski glasnik

Sorodno

Zadnji prispevki

Kaznovali bi totalitarne simbole – bodo najprej začeli pri sebi?

Levica bi spremenila kazenski zakonik in kaznovala uporabo nacifašističnih...

Akademsko društvo Pravnik s kritiko nad odločitvijo DZ o priznanju Palestine

Akademsko društvo Pravnik je ostro kritiziralo nedavno odločitev državnega...