fbpx

Nekdanji predsednik preiskovalne komisije dr. Logar se je odzval: Kako bo ugotovitev dveh parlamentarnih komisij o pranju denarja v NLB usklajena s sklepom SDT, da nihče od bančnikov ni zlorabil položaja?

Anže Logar (Foto: STA)

V kolikor bo potrjen sum preiskave pranja denarja – s čimer sta se ukvarjali dve parlamentarni preiskovalni komisiji in prišli do identičnih ugotovitev –, kako bo to “usklajeno” z ugotovitvijo Specializiranega državnega tožilstva, da nihče od bančnikov ni zlorabil položaja?“, nekdanji predsednik komisije o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu dr. Anže Logar v poslanskem vprašanju sprašuje vlado glede sklepa Specializiranega državnega tožilstva o zavrženju kazenske ovadbe bančnikov NLB, osumljenih pranja iranskega denarja.

Poslanec in nekdanji predsednik komisije o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu dr. Anže Logar je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z realizacijo sklepov vmesnega in zaključnega poročila Parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji.

Pri tem navaja, da je bilo na 33. redni seji Državnega zbora Republike Slovenije dne, 21. septembra 2017, obravnavano Vmesno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi v zadevi Farrokh (Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji). Na 62. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije dne, 26. aprila 2018 je bilo obravnavano Končno poročilo Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji.

Ni se mogoče znebiti vtisa, da SDT ščiti bančni kriminal
Po opravljeni razpravi so bile sprejete zaključne bistvene ugotovitve preiskovalne komisije in sklepi preiskovalne komisije, ki pa do danes s strani odgovornih še niso bili realizirani. V medijih je poslanec Logar zasledil, da je Specializirano državno tožilstvo del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri pranju iranskega denarja v banki, zaključilo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe. Medtem pa sum preiskave pranja denarja še poteka, kot je razvidno iz omenjenega poročanja. Zato ga zanimajo pojasnila vlade glede naslednji pomembnih vprašanj:

1. V kolikor bo potrjen sum preiskave pranja denarja (s čimer sta se ukvarjali dve parlamentarni preiskovalni komisiji in prišli do identičnih ugotovitev), me zanima, kako je to možno oziroma kako bo to “usklajeno” z ugotovitvijo, da nihče od bančnikov ni zlorabil položaja?

Specializirano državno tožilstvo je navedlo, da je “Nacionalni preiskovalni urad na naše tožilstvo podal poročilo, saj v tem primeru ni ugotovil podlage za podajo kazenske ovadbe in smo ta del predkazenskega postopka na našem tožilstvu zaključili s sklepom o zavrženju.” Ob tem se ni mogoče znebiti vtisa, da se ščiti bančni kriminal. Le tako si namreč lahko razlagamo nenavadno in časovno usklajeno odločitev o zavrženju predkazenskega postopka suma zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri pranju iranskega denarja v banki.

2. Kdaj je Nacionalni preiskovalni urad na Specializirano državno tožilstvo podal omenjeno poročilo?

3. Glede na to, da je Državni zbor Republike Slovenije brez glasu proti sprejel poročilo o zadevi Farrokh, prosim, da Specializirano državno tožilstvo oziroma Nacionalni preiskovalni urad Državnemu zboru Republike Slovenije posredujeta sklep o zavrženju in poročilo.

4. Kdaj je Nacionalni preiskovalni urad pri Ministrstvu za notranje zadeve podal poročilo v zvezi s podano naznanitvijo sumov storitve kaznivih dejanj notranje in zunanje bančne kriminalitete, kot izhaja iz sprejetih sklepov obravnavanega Končnega poročila Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji?

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi sklepa preiskovalne komisije opravilo interni nadzor izvajanja preiskave v zadevi Farrokh v letih 2010 in 2012 in ugotovilo napake ter kršitve pri postopkih in posameznih uslužbencih.

5. Prosim, da Ministrstvo za notranje zadeve, Policija oziroma Nacionalni preiskovalni urad posreduje seznam kriminalistov in strokovnih sodelavcev, ki so izvajali zadnjo preiskavo o zadevi Farrokh in niso ugotovili kazenske odgovornosti bančnikov NLB.

6. Kaj so pristojni organi odkrivanja in pregona ter ostali pristojni državni organi naredili za preiskavo in pregon sumov storitve kaznivih dejanj notranje in zunanje bančne kriminalitete? Koliko oseb so zaslišali oziroma z njimi izvedli razgovore v okviru preiskave in katere? Koliko dokumentov so zasegli in ali so izvedli kakšno hišno preiskavo v zvezi s tem oziroma uporabili prikrite preiskovalne ukrepe?

7. Kdaj bo Vlada Republike Slovenije določila besedilo zakonskega predloga, ki bo zakonsko zagotovil ustanovitev specializiranega sodišča za pregon bančne kriminalitete v okviru organiziranosti sodstva, in materialno zagotovila ustanovitev takšnega specializiranega sodišča?

8. Ali in kdaj je Vlada Republike Slovenije Slovenskemu državnemu holdingu kot skupščina naročila podrobno poročilo o zadevi Farrokh z navedbo vseh posameznikov iz NLB, ki so sodelovali oziroma so bili vključeni v odločitve omenjene banke v zvezi s poslovnim odnosom banke s komitentom z navedbo položajev, ki jih omenjeni zaposleni zasedajo danes v strukturi NLB? Kdaj bo o tem obvestila Državni zbor Republike Slovenije?

Rok Krajnc