V poslanski skupini SDS imajo dovolj nedopustnih posegov župana Jankovića: Zahtevajo izredno sejo, da se zaščiti čista pitna voda 300 tisoč Ljubljančanom!

Foto: STA

Od danes naprej sta čista pitna voda in pravica do zasebne lastnine zaradi nedopustnega posega ljubljanskega župana Zorana Jankovića na območju vodonosnika Kleče ogrožena. V poslanski skupini SDS zahtevajo izredno sejo državnega zbora.

V poslanski skupini SDS zahtevajo sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije, na kateri bi obravnavali predlog priporočila v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika.

Spomnimo. Mestna občina Ljubljana (MOL) nad vodovarstvenim zajetjem Kleče gradi kanalizacijski vod do centralne čistilne naprave. Po mnenju civilnih iniciativ in nevladne okoljske organizacije Alpe Adria Green (AAG) se projekt realizira na osnovi neprimernega prostorskega akta za vodovarstveno območje od Broda do Ježice, ob tem pa se posega v lastniške pravice lastnikov zemljišč, ki mejijo na predvideno traso kanalizacijskega voda.

Gradbeno dovoljenje je nepopolno, ker nima logično povezanih parcel, natančnih geodetskih izmer, zakoličene trase in služnosti (vseh) lastnikov na prečnih parcelah in ob javnih poteh, krajani pa navajajo še druge nepravilnosti (puščanje sistema, posedanje terena, gradnja neposredno na prod brez utrditev).

AAG, ki je v izboru najbolj neekološke osebnosti leta na vrh črne liste za leto 2018 uvrstila Mestno občino Ljubljana (MOL), je pred časom pripravila precej obširno analizo, v kateri med drugim piše: “Grožnja onesnaževanja vodonosnika iz kanala C0 je objektivno prisotna. Poškodbe kanala C0 in iztekanje nevarnih odpadnih voda v vodonosnik bi oslabilo njegovo funkcijo prečiščevanja vode iz reke Save. Ljubljana bi lahko izgubila ta nenadomestljivi vodni vir in ostala brez pitne vode.” Ob tem se moramo zavedati, da vodonosnik zagotavlja več kot 300 tisoč prebivalcem Ljubljane 90 odstotkov dnevnih potreb po pitni vodi, zato je eksistencialnega pomena za to regijo.

Prevladali komercialni in pridobitni interesi nad javnim interesom varovanja pitne vode
Prebivalce MOL upravičeno skrbijo tudi nepravilnosti v postopku, ki ne dajejo zaupanja v premišljenost in dobronamernost projekta. Prvotno gradbeno dovoljenje iz leta 2014 je bilo izdano, kot da gre za nezahteven objekt, s čimer se je doseglo, da ni bila izvedena presoja vplivov na okolje. Tudi z drugim gradbenim dovoljenjem, kjer je bilo potem vendarle dorečeno, da gre za zahteven objekt, so vsi preostali pogoji ostali enaki. MOL je po oceni AAG zavajal v vlogi za sredstva EU, molči pa tudi o potresni izpostavljenosti območja, zato AAG ocenjuje, da so v občini “prevladali komercialni in pridobitni interesi nad javnim interesom varovanja vodnega vira in pitne vode”.

Okoljevarstveniki obenem tudi opozarjajo, da potresno aktivna geološka prelomnica le sto metrov pod površjem razpolavlja vodonosnik od Broda do Ježice ter da sunkovita, tudi pet metrov visoka nihanja podtalnice v vodonosniku sprožajo močne geohidrološke sile, kar bo trajna grožnja za poškodbe kanalizacijskih cevi. Strokovnjaki s področja komunalnega inženirstva, geomorfologije, varstva okolja, hidrogeologije in drugih sorodnih strok so tudi ocenili, da predvidena izvedba ne omogoča popolne neprepustnosti kanala za fekalije in je pitna voda bakteriološko hudo ogrožena, saj ni vododržne plasti, ki bi pod kanalom ležečo podtalnico varovala pred izlivi oz. onesnaževanjem. Zaradi vsega navedenega bi Ljubljana lahko trajno ostala brez glavnega vira pitne vode, sam projekt pa prinaša tudi visoko ranljivost za teroristične grožnje.

Naj spomnimo, da je bila 17. novembra 2016 v Državnem zboru RS izglasovana dopolnitev Ustave RS s 70. a členom, v katerem je pravica do čiste pitne vode postala ustavna kategorija, zato njeno varovanje presega pristojnosti Mestne občine Ljubljana.

Gradnja na vodovarstvenem območju bi morala potekati premišljeno in skrbno
V poslanski skupini SDS izpostavljajo, da bi gradnja na vodovarstvenem območju morala potekati premišljeno in skrbno. Za izgradnjo kanalizacijskih vodov na vodovarstvenem režimu VVO IIA – ožje območje s strogim vodovarstvenim režimom –, se zahtevajo najvišji ISO standardi za uporabljeni material. Toda pojavljajo se navedbe, da so uporabljene cevi v primeru kanala C0 primerne zgolj za odpadno meteorno vodo, ne pa tudi za škodljivejše kanalizacijske odplake. Javnost na to vprašanje doslej ni dobila prepričljivega odgovora.

Naj ob tem spomnimo, da se je v Sloveniji že zgodil primer smrti še ne 1-letnega otroka zaradi pitne vode, okužene s fekalijami (Loška dolina, 2011), in primer smrti drugega, 4–6 let starega otroka, zaradi fekalij v pitni vodi (vodovod Cerkno). Ni odveč pripomniti, da so v vodarni Kleče morali za več kot 20 let zapreti 12. črpalno vrtino zaradi izlitja samo ene banje iz galvanizacije v Šentvidu. Ključni vprašanji sta torej, zakaj se MOL igra z zdravjem ljudi in zakaj Vlada RS ter pristojna ministrstva ne odreagirajo v zaščito prebivalcev in vodnih virov?

Pravica do pitne vode je ustavna kategorija, prav tako pravica do zasebne lastnine. Oblast Mestne občine Ljubljana in investitor gradnje kanala C0 pa se nanju očitno požvižgata, pristojna ministrstva in preiskovalni organi se sprenevedajo. Zato so zadnji branik aktivni posamezniki in lastniki zemljišč, ki se jih sporna trasa kanala C0 dotika. Ti so gradbince na Ježici v mesecu aprilu 2019 pričakali s traktorji in drugo kmetijsko mehanizacijo in jim tako preprečili začetek del, saj MOL z njimi nima sklenjenih ustreznih pogodb. Lastniki zemljišč pravijo, da je občina kanalizacijski kanal v zemljiški knjigi vrisala na drugih parcelah, kot si je dejansko pridobila služnostno pot in gradbena dovoljenja. Svoje napake ne želijo popraviti in se s kmeti pravično dogovoriti za novo služnost. Kljub vsem nepravilnostim se je na osnovi začasne odredbe, na katero je bila v zakonsko predpisanem roku vložena pritožba, ki je do danes brez odgovora, v ponedeljek, 11. novembra 2019, ob podpori policije izvedel poizkus začetka gradnje na spornih parcelah 1488 in 1487, ob tem pa tudi poseg na zemljišča izven določil te odredbe. Z drugimi besedami: izvajalci so odstranili tudi zakonito postavljeno kmetijsko mehanizacijo z zasebnih zavarovanih parcel ob poti 2342, ki vodi do teh dveh parcel okoli 100 metrov v dolžino, in to s parcel, ki niso navedene v gradbenem dovoljenju, kar je v nasprotju z vsemi ustavnimi normami.

Ob številnih očitkih na način izvedbe projekta gradnje kanalizacije preko ljubljanskega vodonosnika, ki ostajajo brez prepričljivega odgovora za to pristojnih institucij in organov, v poslanski skupini SDS zahtevajo sklic izredne seje DZ RS. Ne nazadnje gre za zdravje 300 tisoč prebivalcev glavnega mesta in projekt, ki zaradi svoje izpostavljenosti predstavlja potencialno grožnjo več generacijam z nepovratnimi škodljivimi posledicami.

 

V poslanski skupini še predlagajo, da državni zbor v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika sprejme naslednje priporočilo: 

1.    Državni zbor RS priporoča Vladi RS, da v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne in neodtujljive pravice do zasebne lastnine ter zaščito vseh virov pitne vode kot ustavno varovani kategoriji.

2.    Državni zbor RS priporoča ministrstvu za okolje in prostor, da v okviru svojih pristojnosti nemudoma sprejme vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadržalo oz. ustavilo gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku od Broda do Ježic.

Rok Kranjc

 

 • Rožle

  No, vam je sedaj jasno zakaj so bile nekoč vaške straže …
  edina prava Slovenska vojska .. ki ji za svoj narod ni bilo vseeno.

  • samsara

   Ker pa živimo v času in na prostoru, kjer imajo zaenkrat še absolutno oblast smrtni sovražniki vaških straž, je situacija takšna kakor je.

 • gabrijelobid

  ROŽLE..Sto plusov.

 • xtc

  Mekaj tule velja opomniti;Problem NI samovoljen Srin Čanković,pač pa državne institucije,ki so dolžne njegova ravnanja,ki presegajo zakonita ravnanja takoj onemogočiti.
  Namesto,da bi policija zavrnila poziv Jankoviča in zahtevala vzpostavitev začasnega statusa Q dokler se ne razrešijo zapleti in pridobi vsa gradvbena dokumentacija in pospremi stroje,Zokija in njegove redarje z položnicami iz spornih zamljišč.
  Nadalje bi morale inšpekcijske službe TAKOJ ustaviti vsakršna dela,pod grožnjo glob dokler se zadeve ne uredijo in razčistijo-župana pa jasno opozoriti,da bo v primeru nadaljnih kršitev zakona in zasebnih posesti,poleg globe moral tudi v zapor,dokler se zadeva ne reši dokončno.

  • Andrej

   “xtc”- tudi jaz Andrej in moji sorodniki dediči in solastniki smo prizadeti s to prekleto južnaško predrznostjo in nonšalanco oblasti .Nihče iz našega rodu ni dal soglasja k gradnji zloglasnega kanala in kaj , nič nis/mo/sem podpisali in nkoli pristali , da odstopamo od parcele , oziroma jo prodali ter da soglašamo z gradnjo kanalizacije ! Gre za nemoralno in kriminalno početje samopašnega župana in njegove umazane postopke ! Vse možne poti smo ubrali , da bi preprečili morebitno katastrofo na tem področju , ki predstavlja enega od glavnih virov pitne vode na ljubljanskem območju ! Ne bi se branili , pristali bi na kakršno koli dobronamerno uporabo , ki bi koristila občanom , vse od rekreacijskih površin itd ! Hudo pa je , da vtem umazanem poslu sodelujejo tudi varnostne službe in policija , ki naj bi vendarle branile ljudi pred samovoljo oblasti in posameznikov , ki v tem vidijo zaslužek in korist ! Predvsem je velika svinjarija , da so lastniki tudi kmetje , ki jim to področje služi kot naravno dobro v njihovi drejavnosti ! Najhuje pri celi zadevi je to , da pri tej svinjariji sodelujejo oblast in ustanove , ki naj bi bile v takem primeru na strani oškodovancev ! Tukaj ne gre za denar , ampak za prpotrebno JAVNO DOBRO !
   Ampak na žalost je biti občan oziroma državljan skorumpirane države zelo naporen posel in
   hkrati tudi umazan , med drugim tudi z gnojnico ! Zadeva že sedaj zaudarja po gnojnici !
   KDAJ SE BO OČISTIL AVGIJEV HLEV – ALI RES NI JUNAKA , KI BI SE TEGA POSLA LOTIL , SEDETI V ARESTU NE KRIV , NE DOLŽAN , je dokaj UMAZANA IN NEPRIJETNA ZADEVA …. ? ! Zakaj sploh ima vlado z nesposobnimi ministri in sodno oblastjo ki je pač taka kot je ?????

 • Vera

  Dr.Anže Logar je že na soočenjih za župana Ljubljane opozarjal Jankovića , da kanalizacija nima kaj iti čez vodovodne cevi,ter na potresnem in močvirnatem področju. Toda Janković pride celo s policijo in ministrico, nima pa niti odobritve občanov tistih krajev ,niti vseh dovoljenj,ki jih itak ne bi smel nihče dati,za to področje.

 • Antonius

  Žalosten lezem v starost, ko gledam in spremljam, kaj vse neverjetnega si izvoljene barabe dovolijo.
  Tudi Janković se ni sam postavil za ljubljanskega župana, zdaj pa brez najmanjšega pomisleka na zelo hudo posledico s svojim arogantnim ravnanjem v prihodnosti Ljubljančane spravi ob pitno vodo.
  Nihče odgovornih se Kleptomankoviću ne upa postaviti po robu, ker se boji za svojo socialno prihodnost.
  Tudi taka *malenkost* nam govori, kako globoko smo še v veleizdajalčevem komunizmu.
  Kar se Ljubljančanov tiče me je sram, da sem eden izmed njih. Jaz sem pred krivosodjem tri leta protestiral, nezainteresiranim Ljubljančanom pa celo skrb za njihovo pitno vodo *dol visi*.
  Opozicijska SDS se je v dobro Ljubljančanov takoj odzvala, NSi-kd se pa obnaša kot, da se jo problem ljubljanske pitne vode ne tiče, ker je iz Kamnika.

  • Stajerka

   ……jaz pa ne verjamem več niti tega, da se ni sam postavil za šerifa…..temu lopovu ni za verjet dobro jutro, kaj šele kaj drugega……

  • xtc

   Narobe.
   Da se mu nihče ne upa postaviti po robu-NI še naletel na pravega tudi Veso se je vedel podobno-potem pa našel.

  • mginko

   Antonius – Vrabci čivkajo vsak dan. da je v NSi podmladek stare udbomafije na čelu z kadrom iz prosvete. Verniki namesto, da pospravijo to golazen, prosijo, da bi Bog to naredil. Neiteresiranemu narod, ki ne spoštuje svoje domovine, jim tudi sam Bog ne bo pomagal. Pa naj ji podmladek udbomafije še naprej nateguje.

 • GDSLeatsJeffJohnson

  Kot lastnik parcel v Ljubljani sem že osebno izkusil svinjarije CiganoviĆa. Na silo vse naredi, potem pa se v obraz ti smeji in govori: ”Na sodišče pojdi.” Ljubljansko sodišče pa je njegovo!

 • GDSLeatsJeffJohnson

  Te Golazni ne bo nihče ustavil, dokler se ne odtuji vse UDBAše in njihove podrepnike. Banditska država v rokah banditov!

 • Unikatna

  Seveda, pri zaslužkarskih in finančnih interesih se vsa skrb za zdravje ljudi in okolje konca, pa četudi bodo Ljubljančani pili nečisto vodo! Očitno oblasti ni mar, tudi ostalim sedanjim parlamentarnam strankam ne, razen SDS!

 • Antonius

  Zakaj si Kleptomankovć dovoli aroganco in vsakemu svetuje naj gre na sodišče. Njegova računica je zelo preprosta. Računa na to, da stranke, ki jih s svojim početjem spravi na sodišče, itak nimajo denarja in časa, da bi se tožili do konca. Tožeči plačujejo advokata, plačujejo pritožbe na višje sodišče, ki po pravilu zavlačujejo do zadnjega dne in potem, če prilika nanese, Ustavno sodišče zadevo spusti na ESČP. Preden tožeča stranka pride do ESČP je treba imeti v žepu pa skoraj sto tisoč evrov.
  V teh letih je Kleptomankovič speljal kar si je zamislil, pobral provizijo, plačilo drobižne kazni, ki jo določi ESČP pokrijejo pa itak Ljubljančani, ki so si za župana izvolili barabo.
  Lastnik nekoč najboljše fotokopirnice v Ljubljani je zapravil sto tisoč nemških mark, da je na koncu svoj prav dokazal na Ustavnem sodišču. Zmagal je, denarja mu pa republika ni nikoli vrnila.
  Gledam, poslušal sem kalvarijo mladostnega prijatelja, ki ga je Kleptomanković spravil na sodišče. Med tem, ko mu zadevo zavlačujejo na krivosodju, je Janković gradbeno že zaključil več hišni projekt.
  Če bo iz naslova tožbe kakšna kazen se pa njega itak ne tiče. Takrat ne bo nič več župan, takrat bo užival sadove odpisanega.

  • Stajerka

   …..to ne bo nikoli prišlo do ESČP…..bo US prej zategnilo ročno, zaradi svojega interesa, ne zaradi državljanov in njihovih pravic……

   • Antonius

    Če bo SDS uspela na izredni seji, bo kretenski projekt zagotovo ustavljen.
    Kako bi se zadeva odvila, če se ne bi vmešala SDS, sem pa zgoraj zapisal. Ustavno sodišče bo šele na koncu potegnilo zavoro, kanalizacija bo pa med tem že položena čez vodovarstveno območje.
    Na krivosodju bodo poskrbeli, da bo vse skupaj nerazumno dolgo trajalo.

    • tomven

     Kako si lahko to človek razlaga? Da je vsa sodno-pravna sodrga do amena bebava, saj tudi sebi pljuvajo v sklede, glede na to da je večina iz teh koncev, ali pa so tako prekleto pokvarjeni in podkupljivi, da bojo to pokrili, če bo treba. Možno je eno ali drugo, pa tudi oboje skupaj!

  • mginko

   Dokler se nesnaga iz Murgel ne pospravi, v krivosodju se ne bo nič spremenilo.

 • rubec

  Kar bo čiste vode ostalo jo je solatar tudi že vnovčil, nič bat. Prodano Poriću za umivanje nog njegove črede.

  • Nšo-či

   Hmmm…za Ljubljančane je tut ta z lavorja še vedno pitna. Brezmejno zaupajo.

   • Rožle

    Hmm .. nismo vsi Ljubljančani Žabe oz. Žabarji ..
    da smo lahko kar z vsako mlako zadovoljni ..

    • Nšo-či

     :) pretihi ste.

     • Rožle

      Premalo nas je .. pa res ..

     • samsara

      Iz malega raste veliko.
      Nujna pa je neka oblika aktivnosti.

   • rubec

    Si me spomnila na tisto pesem, ki jo je Julij Cezar poklonil svoji Kleopatri. Takole po spominu. Balada o lavorju: ljuba moja boginja ti, natočim ti zdaj vode mlačne v lavor ti, vrtnice posujem jaz po lavorju dehteče ti, o moja zavedno bodeš ti v lavorju ali zunaj lavorja ti, in z jasminom tvoj božanski hrbet tvoj Cezar umije ti, potlej brž smukniva v posteljo in ko voda v lavorju bode se shladila ti, najin Cezarion vladal bode Rimu celemu, ti.

    • Nšo-či

     ..in pol je Kleopatra prišla. Na slonu. Samo ne zarad vode v lavorju. Jasmin je tisti, ki jo je prepričal.

 • Stajerka

  ……saj niste normalni kaj vse mu dopuščate……osnovni vir preživetja ste pripravljeni žrtvovat za šerifove ambicije……jebe se vam kaj bo z vodo, vami in vašimi potomci……takšnega kretenizma ne srečaš hitro……

  • pajot

   Komu to govoriš? Tisti,ki so ga volili,tega portala ne berejo,ostali pa so tako ali tako njegovi.

   • Stajerka

    …komu???…..uporabnikom lublanskega vodovoda……pipa NE bo ločila kdo je volil Jankovića in kdo ne……na koncu bodo tisti, ki ga niso volili, najbolj kozlali in driskali……

 • rubec

  Če bi tipa skupaj s familijo deportirali v njihovo srbijo takrat, ko sem jaz predlagal, danes teh problemov ne bi imeli. Ampak kaj ko so vsi v en glas vpili, kurc, rubec je spet malo preveč spil. Na zdej.

  • Stajerka

   …..ti samo pij…..upam, da ne lublanske vode…..

 • dež

  Kakšno ovadbo je potrebno vložiti. Proti investitorju, projektantu, MOPu, izvajalcu, proti bageristom in policistom zaradi motenja posesti. To je najbolj učinkovito, samo seja ne bo nič rešila. Vse se da po pravni poti in z ovadbami, le sposobnega pravnika je potrebno imeti.

 • JANEZ GUS

  Pa kaj se gre ta srbski pankart.Ali je spet vse naše,kot l 45.

 • Artur

  V poslanski skupini SDS izpostavljajo, da bi gradnja na vodovarstvenem območju morala potekati premišljeno in skrbno??!! Pa dobro kaj spet mutijo ? Kakšna gradnja eksplicitno? Pa menda ne gradnja kanalizacijskega voda a po njihovo premišljeno in skrbno . Bumbarji nobene gradnje pa četudi se zahtevajo za napeljavo kanalizacije materiali najvišjih ISO standardov, kaj je narobe če ostane to naravovarstveno območje takšno kot je nedotaknjeno pa se je..na kanalizacija potegne daleč izven tega območja z vsemi varstveni tehničnimi ukrepi proti izlitju.

 • Stajerka

  …kaj glavni inšpektor za okolje je še vedno Matić??…..tisti zgodovinar iz SMC, ki bi imel manjšine narodov SFRJ v Sloveniji……ko FDV hoče opravljat delo naravoslovca, potem sledi polomija……če je ta še protidržavno nastrojen, potem je zadeva katastrofalna……

  • JANEZ GUS

   Pa še na koncu mekani.

   • Slovenka

    Tudi pamet, moralo in značaj ima mekano.

  • cosmosjasnovidec

   Za vsakega kateri ima končnico priimka na “IĆ” se v trenutku ve kdoje,kaj je,od kod je,kaj namerava itd. skratka je takoj jasno,da je navadna smet.

 • Rožle

  Kdaj se bo to pri nas zgodilo .. s samo-izvoljeno vlado ..?
  https://www.youtube.com/watch?v=JW6UA_2tV7g

  • Minovak

   Tudi to prihaja…

 • slo apac

  Ce je ta alopankar res posteno zmagal na volitvah se mormo res slovenci sami sebe bat , da ste/smo taki idioti.
  Verjetno kot v starem rimu je z (kruha in iger)stadionom zamegliv razum hlapcem butastega sporta vedno zmage zejnih slovencov.

 • Gypaetus barbatus

  A smo spet priča napada na spoštovanega g. Jankoviča, Milana Kučana in Foruma 21 na Nova24TV…da migrantov sploh ne omenjam? Žalostni in lažnivi portal !!!

  • Minovak

   Se pa res sprašujem o tvoji normalnost, ki je sicer nezaznavna, ne vem pa, če se delaš norca iz samega sebe, ker se iz nas ne moreš.

  • Aresnica

   PEPČEK – očitno si dobr plačan od SLOmafijskotajkunskega OMREŽJA.
   __________________
   Lep pozdrav

   • cosmosjasnovidec

    Ja res je.Za nagrado dobiva LGBT penise brezplačno v njegovo rit v nasprotnem pa mora tem buzičem plačevati,če hoče buzerant dobiti porcijo v tazadnjo plat.

  • cosmosjasnovidec

   Kot jasnovidec vidim,da si spet nasajen na sredinski prst svoje leve roke katerega imaš nabitega v rit zato se ne čudim,da se ti je do konca speljalo pederčina čefutarska.

 • Gypaetus barbatus

  V poslanski skupini SDS zahtevajo izredno sejo državnega zbora…in tam se bodo vsi posrali v svoje SDS gate. Gnoj SDS-ov !!!

  • rubec

   spelsemajmun

   • cosmosjasnovidec

    Če še sploh zaradi svojega čezmernega nažiranja Orangutan napihnjen lahko vstane iz naslonjača kateri mu je 24 urno bivališče.

  • Rožle

   .. da se teb da čist vsak dan nov profil skup sestavljat .. pa ti si res fenomen od opice …

   • cosmosjasnovidec

    Saj si na visoki socialni podpori lenoba nima kaj drugega početi.Taki delomrzneži samo visijo na internetu ter v vseh smereh iščejo kje lahko državo nategnejo za kakšen denar seveda na račun davkoplačevalcev.

  • centurion

   ZAKLENTE GARAŽO!!!
   Barbatus lovi bulmastifa…

   • cosmosjasnovidec

    Torej je v sorodu z “barićevićko”.
    On lovi Bullmastifa nagraužna debela svinja tovariš “miro stenica” pa kar oba in,če ju dobi bo pesu in Fogl Tumpeku razčesal rit.
    Barbatus je namreč šmarničar Fogl Tumpalo pa domače DUDEK.

 • Minovak

  Ljubljanski mafijec se zaganja v gradnjo, izključno zaradi vpletenosti v posel in mastne provizije, za meščane mu je prav malo mar in, ko bo prišlo do izlitja, kar je realna možnost (peščenjak je vedno gibljiv in še potresi), njega ne bo več tu, temveč v varnem zavetju druge kriminalne države – Srbije in Sereorcev. Gledam in ne morem verjeti, da je meščanom malo mar za svoje otroke, vnuke in ostale, apatija, nezainteresiranost in ležernost, pa sta nekaj, kar na srečo drugi nimajo, vsaj večinoma, zato jim je bolje. Kako težko ali pa nemogoče bo, ko bo prepozno, priznati krivdo ne ukrepanja, ko je bil še čas. In tak je slovenski narod…na žalost tistih, ki opozarjamo.

 • milanček

  zavedni Slovenci, Štajerci, Prekmurci, Gorenjci, Dolenjci, Notranjci, Primorci in oprostite tako naprej, zakaj, ponavljam, zakaj še čakamo, zakaj še toleriramo te uničevalce slovenskega naroda! uničiti nas hočejo, politično in z jugo mafijo, ki prevzema vse v našem dosedanjem delu in seveda, odrekanju za boljši jutri! Zavedni Slovenci, nujno, skrajni čas je, da odstranimo, uničimo, tudi potolčemo enkrat za vselej to, prvič, komunajzarsko svinjarijo, pod vodstvom morilca kućana in jugo mafijo pod jankovićem! Slovenci, bije plat zvona, za slovenski narod!

 • milanček

  mafija pod jankovićem, tudi njegova družina, bi morala biti za dobrobit zavednih Slovencev, že zdavnaj odstranjena, uničena! seveda tudi njegov boter, kućan!

 • Poštenjakar

  Kwa je zdaj, Ljubljančani ste res cucki, z vami delam kar se mi zljubi. Kje je zdaj opranoglava mladež, ki se bori za okolje, kje ste ostali, vam bom gnojnico spustu v vodo, edino ubogi kmetje protestirajo. Vi si prav ne zaslužite boljše vlade, krademo vam na veliko, vi pa prst v zadnjico in za 4 zidovi.

  • Laž ima kratke noge.

   Lohk teb, ko si pod mojo zaščito, še v Jugi si nismo upal tko delat, od kar smo samostojni smo nesporni gospodarji, imamo 360.000 garantiranih volivcev, 800.000 smo jih pa pepričali, da se na volitve ne splača hodit, ker J.J. ni nič boljši od nas. Tud našim volivcem pustimo krast, razni dodatki, sam to je drobiž, kolk mi poberemo.

 • Black_hawk

  Kako je lahko nekdo, ki je dolžan okrog in okrog sploh župan? Kakšne kriterije ima ta Slovenija?

  • Vrhovni sodnik

   Prašičje, bolj ko žreš več dobiš.

   • Black_hawk

    Na balkanu ja, drugje mislim da ne bi šlo skozi.

  • cosmosjasnovidec

   Tudi meni že dolgo to ni jasno.

 • cosmosjasnovidec

  Na tak način se copatarska čefutarska krota “janković”po hitrem postopku hoče znebiti Slovencev v Ljubljani katere nadomeščajo musliči ter ostali čefutarji.
  Ti namesto vode žerejo alkoholne pijače tako,da se za vodo sploh ne zmenijo niti je ne trošijo,ker se tudi ne umivajo kar je razvidno po njihovem kilometerskem zadahu.

  • Gypaetus barbatus

   Čuj pes slinasti…SDS, Princ Teme in ostala gamad na Nori24TV…JEBEM VAM PAS MATER POKVARJENO !!!

   PS: Bilo kuda, UDBA svuda. Kapish?

   • Janez Mayer

    Tumpek, spat pejt, no.

    • Rožle

     Na kurah je že dobil čuzo .. je Nova spet OK

   • centurion

    ANTON PEINKIHER…šuti, bre.
    Udba te prati….

   • cosmosjasnovidec

    Foglovo Tumpalo napolnjeno z šmarnico daj se malo pomiri,ker se boš v nasprotnem zadušil.
    Nimam namreč časa,da bi ti šel na tvojo velikansko bučo naštancal rdečekrako zvezdo na sredini z nacističnim švabskim znakom kakršni so pri levuharjih prikrita tradicija..

  • Nšo-či

   Lepo, da si spet tu s svojim avatarjem.

   • cosmosjasnovidec

    Hvala enako.
    Tu pa tam avatar za vsak slučaj menjam,ker me ima eden od adminov na piki zaradi verjetno prejšnjega dodanega pripisa katerega sem imel dodanega spodaj o komunajzarjih in čefutarjih.
    Ta,ko vidi moj avatar mi kar,da blokado komentiranja po kakšen dan dva tudi,če samo napišem “Dober dan” hahaha
    Torej sploh ne čita komentarja ampak kar po avatarju sklepa,da je kaj spornega kar pa seveda nikoli nisem napisal.Hehe

    • centurion

     Saj tisto v avatarju o čefutarjih ali piše ali ne- je RES.
     Bodi bolj pogosto med nami, no.
     Bog te živi, prjatu.

     • cosmosjasnovidec

      Ja seveda to drži,ker se resnica ne more kar tako zatajiti.
      Sicer pa napis več ni potreben saj kot praviš tudi čefuti oziroma čapci ter komunajzerji takoj vedo kaj si mislim o njih ko vidijo moj avatar.Hahahaha

     • Hanzi

      Heheh, pripada ti nagrada za žlahtnega komedijanta. Pa pozdravi fotra Bijeljini.

 • Vladni komik

  Je vse po zakonu

  • Vrhovni sodnik

   Ti si pravi cepec, tud to je po zakonu.

   • cosmosjasnovidec

    Ja to je pa na žalost več kot resnica.

 • tomven

  Res je neverjetno, kaj si ta opankarska baraba dovoli! V vsaki malo normalni deželi bi že davno sedel s kuglo okoli noge. Baraba pokvarjena, ni druge besede zanj.

  • Poštenjakar

   Za kwa tko nežno, udri jače.

 • Gypaetus barbatus

  Na tak način se copatarska desničarska krota “janša”po hitrem postopku hoče znebiti Slovencev v Ljubljani katere nadomeščajo pedofilski farji ter ostali desničarski pedri.
  Ti namesto vode žerejo alkoholne pijače tako,da se za vodo sploh ne zmenijo niti je ne trošijo,ker se tudi ne umivajo kar je razvidno po njihovem kilometerskem zadahu.V pedofilskih naseljih iz katerih so se prislinili v Slovenijo pa vode seveda niso poznali,ker visoko v tistih skalnatih bregovih med samim kamenjem ne obstaja.
  V zapor z načrtovalnim morilcem,ker načrtno pripravlja masovno uničenje SLO prebivalcev v Ljubljani kateri bodo za temi posledicami pričeli seveda zbolevati in umirati.

  • cosmosjasnovidec

   FOGL TUMPEK kreten zabit ali res nimaš niti toliko v svoji praznoglavi buči,da bi napisal kaj svojega ne pa vedno kopiraš ter spreminjaš moja veledela sebi v prid.
   Razlog z katerim se ne strinjam je ta,da se ne boš bumbar od mene učil potem pa moje komentarje izkoriščal sebi v prid saj še bo nekdo navsezadnje mislil,da te je srečala pamet.

 • Janez Mayer

  Sejjeresdkradeampaknamjepatudvodozasvinou…

  • Rožle

   … si že iz ta duzga dopusta …

   • Janez Mayer

    Ja, no.

    • Nšo-či

     Ne morm se navadit na Janeza. Sem pa pogrešala no..
     https://youtu.be/dLC53t_Xu5k

     • Rožle

      Se boš pa navadla na Mayer-ja

     • Janez Mayer

      Ne bo treba, se mi ne ljubi pisati…

     • Rožle

      Lohka začneš pa risat …

     • slosin

      lenuh, tistih par blankov bi pa ja dodal…
      Sej je res d krade ampak nam je pa tud vodo zasvinou…

     • Janez Mayer

      Ne. To je stavek, ki ga lublanćanini izdahnejo v enem šusu, samo malo modificiran je, no.

     • slosin

      dej no dej….zdej boš pa močvirnike kopiral….tam zgenerirajo največ gnoja…

     • Nšo-či

      Tuki si pa ne zaslužiš všečka.

     • Janez Mayer

      Oj, squaw.

 • Slovenka

  Zdaj se vidi, proti kakšnemu gnusu so se borili domobranci med vojno.

 • Gypaetus barbatus

  Čujte, saj si na visoki socialni podpori lenobe desničarske pokvarjene nimate kaj drugega počet.Taki delomrzneži samo visite na internetu in posrani Nori24TV-prvi v službi laži… ter v vseh smereh iščete kje lahko državo nategnete v rit brez vazelina za kakšen denar… seveda na račun davkoplačevalcev. Gamad desničarska…v brezna z vami… Kapish?

  • Janez Mayer

   Oj tumpek. Kako si kaj?

  • Rožle

   Kure so te že strpale v Kurniški house arrest

   • Janez Mayer

    Brez petelina ne bo dolg zdržal, no.

  • šmentanamuha

   O, Tunek, kakšna preobrazba! Pogrešali smo te:)

  • slosin

   tunek alias brdek, pejt srat na kakšno vejo….ptiči tam serjete…

  • centurion

   Oj, hhooooj.
   ANTON PEINKIHER se vrača.
   Uni iz Depale vasi….
   Te pozdravlja RADENKO RADOJČIĆ…

  • cosmosjasnovidec

   Sem te že spodaj vprašal kako dolgo še boš moje komentarje kopiral ter spreminjal sebi v prid bumbar zabit jeba ti pas mater.

 • Janez Mayer

  Nekateri državo, ti pa kozo, no.

 • maček ivan

  A srbskega cigana ne more doben potamanit??

  • Poštenjakar

   Ne dam se godinama Ines.

  • Rožle

   Zdej bo v lastno kanalizacijo štrbunknu …

 • Rožle

  “Naše okolje je treba sfukat, popolnoma ga je potrebno sfukat!” ..

  Pa kakšne lewaške “ZELENE” imamo to, ki nam vladajo ..?!!

  • centurion

   RDEČEzeleni.
   …krvavozeleni…..

  • cosmosjasnovidec

   Na enak način so Rusi v Ukrajini iztrebili ogromno število vasi kjer so na isti način okužili vodo tako,da so zboleli vsi vaščani z otroci in skoraj vsi pomrli.
   Torej ni naključje,da je copatarska komunajzerska čefutarska krota”janković”pred kratkim skakal po Rusiji pri Putinu kateri mu je dal ukaze in napotke katere je že pričel copatar izvrševati v Ljubljani.
   Če se ga nemudoma ne bo vrglo v zaporniško temnico se za Ljubljančane ta zadeva siher ne bo pozitivno končala.
   Musliči ter čefutarji namesto vode namreč žerejo alkohol tako,da za njih ne obstaja nič spornega z to vodo za normalno prebivalstvo pa pomeni počasno a zanesljivo zastrupljanje z posledico smrtnega izida.
   To je povsem zadosten dokaz,da copatarska krota”janković”načrtno načrtuje izumrtje Slovencev v Ljubljani katere bi nadomestil z čefutarsko ter muslimansko bagro.

   • Hanzi

    Ti si resno bolan.Pazi ti njega, Putin zastruplja Ljubljano,
    #preganjavica press

  • samotoje

   Zdaj imamo zelene komuniste, ki so pravzaprav rdeči.

 • Gypaetus barbatus

  SPAT GAMAD SDS-ova !!!

  • centurion

   ANTON PEINKIHER .
   Uni iz Depale vasi….
   Te pozdravlja RADENKO RADOJČIĆ…

  • Rožle

   Čiw Čiw BAN BAN .. jutri te več ne bo

   • Gypaetus barbatus

    Boli me kurac za jutri, pokončal vas bom danes…smrduhi desničarski pokvarjeni !!!

    • Rožle

     Čigav rukac ..??? tvoj sigurno ne …ker ga nimaš
     .. s tujim pa vemo, da se znaš hvalit …

 • Gypaetus barbatus

  Čujte, Levici se je podpora podvojila, približuje se vodilnima LMŠ in SDS !!!… Zato vsem desnosučnim jebem mater domobransko…nikoli niste nič pomenili v Sloveniji in nikoli ne boste nič pomenili. Mi levičarji že itak pripravljamo novo deratizacijo vas desničarskih podgan. Kapish??????

  • Poštenjakar

   Moj te mota oko plota, preko reke Drine u 3 p.m.

 • Janez Mayer

  Tumpeku so spet sturm rum dali, pa ne zna nehat po eni flaši.
  Jutri bo pa spet maček, no.

  • Gypaetus barbatus

   A še tebe fuknem v jamo preden grem spat…fašist janšistični???

   • Janez Mayer

    Bogi pijanček, te spet mora tlači?Saj bo jutri bolje, no.

   • centurion

    JEBOTIPASMATERSTARO,
    peinkiheru, govno udbaško.

   • Rožle

    Ajde zdej pa hitro u krpe,,,da ti ovčka Julika ne pobegne

 • Poštenjakar

  Jaz vam bom v vodo scal, pol pa Ljubljanco prodajal za biser.

 • Gypaetus barbatus

  Pič** vam je materina…sami desničarski pedri komentirate na tem portalu, vsi levičarji so “izginili”…zaradi vašega pokvarjenega pedofilskega portala. Sram vam bodi…janšisti pokvarjeni !!!… Kje je Tunek…kje je Tweety Bird…kje so ostali levičarski komentatorji. Zato vas tudi Svetlana Makarovič mrzi…JEBE VAM PAS MATER…in jaz tudi !!!… Kapish?

  • Poštenjakar

   Odpri nagravžini gobec, da se ti poščijem vanj.

   • Rožle

    Hočeš rečt njegovo kanto za smeti ..

    • Laž ima kratke noge.

     ITAQ, 3 Adijo, šejtan je spet v lekarno vlomu

   • Gypaetus barbatus

    Čuj smrduh pedofilski, naša moralna in etična dolžnost je pozvati k ukrepanju…pozvati k končnemu porazu SDS-a in Princa Teme !!! Vem, da bom jutri spet izbrisan…sam boli me kurac…danes je spet moj dan !!!…Jebem ti domobransko mater ki te je rodila…kapish?

    • Vladni komik

     Šejtan, bo pokov ejga

    • centurion

     peinkiher,
     ampak ne fukamo psov, kot ti in tvoji levaki.
     barićevćklinikapress.

    • Rožle

     SDS .. ti ni nič kriva za tvojo zafurano otroštvo ..
     Tvoji starši so .. Nam je tvoj serpentinšek vse izdal ..

  • centurion

   JEBOTIPASMATERSTARO,
   peinkiher, adriaankaran…

   • Rožle

    Pust ga ..
    reveža so njegovi starši kot otroka vedno samo po glavi tolkli .. evo ti zdej lewaški rezultat

    • Vladni komik

     Si pozabu, da ga je foter zlorabljal

     • centurion

      pa se mali tonči na pesu maščeval…

     • Rožle

      … take sramote mu nism hotu narest .. ampak zdej kar je ..je

 • Rožle

  Brkati seronja .. nina nana ..

 • Vladni komik

  Valda je jasno za kwa pustim Jankoviću, da scavnico polaga, ko boste brez vode, vam bom Kaniško Bisrico prodajal, vse bo po zakonu.

 • Rožle

  Ptiča usranega smo frderbal … gremo dalje v nove zmage

 • Jan Kovalski

  Vsaka kanalizacijska cev, pa tudi druge, začne prej ali slej puščati. Za tiste, ki se vgrajujejo v hiše npr. proizvajalci garantirajo 50 let in ne več, popravljati pa se začne šele takrat ko začnejo puščati. Se pač ne pričakuje, da bi se na vsakih nekaj let odkopavalo stene in se pregledovalo cevi, to bi bil absurd. In enako se bo dogajalo s to super truper kanalizacijo. Ko bo enkrat pod zemljo ne bo nihče več vedel v kakšnem stanju bo npr. čez 20, 30, 50 ali več let, ukrepalo se bo šele ob incidentu, ki pa bo lahko usoden za pitno vodo. In ta se bo pač zgodil nekega dne.
  Zakaj neki sploh imamo predpise, da se takih stvari ne sme postavljati na vodovarstvenem območju?

 • Andrej

  Javnega tožilca sprašujem, kaj je huje:
  Patria, kjer na neznanem kraju neznanci neznancem obljubljajo neznano… in od česar ni bilo nič, razen, da je nekdo po krivem sedel v zaporu

  ali
  Ogrožanje pitne vode, kjer je storilec znan, izvajalec znan, nespoštovanje zakonov znano, posledice znane, ogroženih 300.000 ljudi
  Če bi bili vsaj malo, VSAJ MALO del pravosodja, bi že zdavnaj spisali kazensko obadbo.

 • piko8

  To početje zoragutana je možno samo v zloveniji in v BUALAH z BUTALCI!!

 • Celcar Mojca

  Bravo SDS!

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!