Zmagovalec natečaja najboljšo izboljšavo v javni upravi je Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje!

Datum:

Na 17. Dnevih slovenske uprave, ki jih organizira Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, so že peto leto zapored razglasili zmagovalca natečaja za najboljšo izboljšavo v javni upravi “Premik naprej 2020”. Zmaga je pripadla Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje za projekt Model osrednjega klicnega centra za obveščanje in ozaveščanje javnosti v času epidemije. Priznanje za najboljšo izboljšavo v javni upravi “Premik naprej 2020” sta direktorju Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje Urošu Urbaniji podelila dekan Fakultete za upravo prof. dr. Janez Stare in prodekan za prenos znanja doc. dr. Jernej Buzeti.

                   

Direktor Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje Uroš Urbanija je ob prejemu priznanja izpostavil pomen ozaveščanja javnosti in zavedanja, da se je celotna državna uprava sposobna reorganizirati v kriznih razmerah, kakršna je razglasitev epidemije. Poudaril je, da prejeto priznanje dodatno omogoča promocijske aktivnosti pri ozaveščanju in varnem ravnanju v času koronavirusa in pri tem izpostavil štiri ključne ukrepe: nošenje mask, vzdrževanje varne razdalje, razkuževanje ter uporaba aplikacije za sledenje okužbam Ostani zdrav.

V času trajanja epidemije koronavirusa je Vlada Republike Slovenije vzpostavila enotni klicni center z informacijami o koronavirusu. Prebivalci Slovenije so tako na enem mestu dobili vse relevantne informacije tako vladnih organov na temo zdravstvenih ukrepov, o prehajanju meja, vračanju v državo, in ukrepih v podporo prebivalstvu in gospodarstvu, kot tudi zdravstvenih institucij kot so Nacionalni inštitut za javno zdravje, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL. Centralizacija informacij je prispevala k enostavnemu dostopu do informacij za vse zainteresirane v javnosti ter k poenotenemu obveščanju in ozaveščanju prebivalstva. Hkrati je odziv klicateljev na sprejete ukrepe vlade pomenil bogato povratno informacijo odločevalcem pri sprejemanju novih ukrepov ali prilagajanju že sprejetih.

Vir: Fakulteta za upravo

Klicni center je na enem mestu centraliziral informacije 21 državnih organov bodisi v obliki stalne prisotnosti strokovnjaka v klicnem centru bodisi z zagotavljanjem vsebinskih pojasnil klicnemu centru. Klicni center je razpolagal z naborom 66 študentov medicine, ki so bili fleksibilno razporejeni 12 ur na dan, 7 dni v tednu.

Vir: Fakulteta za upravo

Osrednja prednost uvedene izboljšave je bila v centralizaciji znanja in organizacije komuniciranja na enem mestu. S tem so zagotovili kakovostnejše informacije klicateljem ter boljšo dostopnost informacij za širšo javnost. Klicni center z informacijami o koronavirusu je neposredno odgovoril na 98 odstotkov vseh prejetih klicev, ostala dva odstotka pa v povprečju v dveh dneh. V povprečju pa je na globalni ravni bilo neposredno odgovorjenih klicev v povprečju le nekje med 70 in 75 odstotki. Centralizacija je tako omogočila klicateljem dostop do informacij na enem mestu, ne glede na prej omenjene tematike, saj v tem primeru klicateljev ni bilo treba vedeti, kateri oddelek je pristojen za specifično vprašanje. Prav tako je centraliziran način dela omogočil lažje reševanje vprašanj, ki zadevajo več oddelkov.

Na enem mestu centraliziranih več kot 21 državnih organov
Klicni center je na enem mestu centraliziral informacije 21 državnih organov bodisi v obliki stalne prisotnosti strokovnjaka v klicnem centru bodisi z zagotavljanjem vsebinskih pojasnil klicnemu centru. Z omenjeno organizacijo večini državnih organov ni bilo potrebno vzpostaviti lastnih centrov, kar je botrovalo k nižjim stroškom, saj je bil vložek v delovno silo in podporno infrastrukturo le enkraten. Klicni center je bil državljanom enostavno dostopen dvanajst ur dnevno, sedem dni v tednu, na brezplačni telefonski številki. Omenjen center je tako zagotavljal enoten kanal za obveščanje splošne javnosti, po drugi strani pa so prejemali koristne povratne informacije, ki so pomagale pri snovanju ukrepov pri soočanju z epidemijo.

Vir: Fakulteta za upravo

Klicni center je s koncem epidemije prenehal z delovanjem, vendar pa njegov model služi kot podlaga za komuniciranje v okviru Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni. Na ta način je aktualen tako v primeru novega vala epidemije koronavirusa kot tudi za druge primerljive krizne situacije, ki bi se lahko zgodile na državni ravni.

Več si lahko prebere TUKAJ.

Sara Kovač

Sorodno

Zadnji prispevki