Druga javna dražba in ozadje nakupa zemljišč v Mrzli dolini

Datum:

V zadnjih dneh smo priča poročanju o nakupu 183 zemljiških parcel v novomeški soseski Mrzla dolina v lasti podjetja Brod Invest v stečaju. Na drugi javni dražbi 14. januarja 2019 je bila izklicna cena 850 tisoč evrov, DUTB je za nepremičnine kot najugodnejši ponudnik ponudil 910 tisoč evrov. Podjetje Brod Invest je DUTB dolžno najmanj 8,68 milijona evrov, njihovo edino premoženje pa so bila ta zemljišča na območju Brod – Drage.

Z novomeškega rotovža so v ponedeljek poslali odprto pismo vodstvu Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), župan jih je spraševal o smiselnosti njihovega nakupa zemljišč na območju Brod – Drage. Napisal je, da je na tem območju mestna občina v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS načrtovala “nadaljevanje stanovanjske politike zagotavljanja prepotrebnih stanovanj za razne ciljne skupine”. Župan je vodstvo DUTB, bolj znane kot t. i. slaba banka, pozval k preučitvi primera in sprožitvi postopkov za prodajo zemljišč po tržno ocenjeni vrednosti.

Mestna občina je zemljišča ovrednotila “za izjemno razvojno priložnost, saj bi bilo na njih možno graditi stanovanja za mlade ali varovana stanovanja za starejšo populacijo”. Zapisali so, da je občina s skladom pred dražbo podpisala pismo o nameri za sodelovanje pri gradnji komunalne infrastrukture in možnosti odkupa dela zemljišč. Na javni dražbi z zviševanjem izklicne cene je sklad nato ponudil interno določeno najvišjo ceno, “ki je bila za približno desetino višja od izklicne cene, a je bil zaradi višje ponudbe DUTB-ja neuspešen”.

Stvari smo preverili tako v spletnih bazah Ajpesa kot pri DUTB. Ugotovili smo, da je bila izklicna cena za zemljišča kot celoto postavljena pri 850.000 evrih. DUTB je parcele kot najugodnejši ponudnik “kupil” za 910.000 evrov, kar je 7,05 odstotka nad izklicno ceno. (Cene so brez 22-odstotnega davka na dodano vrednost)

Na podlagi tega je težko reči, da je Stanovanjski sklad RS na dražbi ponudil za približno desetino višjo ceno od izklicne, saj bi v tem primeru postal tudi lastnik teh zemljišč.

Za katere nepremičnine gre?
Gre za 183 nepremičnin, zemljiških parcel, v novomeški soseski Mrzla dolina. Te so bile v lasti podjetja Brod Invest, naložbe in svetovanje, prvotno lastniško povezane tudi z novomeško družino Brumat. Podjetje je bilo ustanovljeno aprila 2008, nato je prišlo tudi do nekaterih zamenjav lastništva, poleti 2015 pa je novomeško okrožno sodišče sprejelo sklep o stečaju podjetja.

Stečajni postopek se je začel na predlog takratne zasebne Factor banke, ki je bila v času vlade Alenke Bratušek likvidirana, dolgove, terjatve in ostalo pa so prenesli na DUTB. O bančni sanaciji tu ne bomo pisali, DUTB pa je zadolžena, da v državni proračun povrne čim več izgubljenih sredstev.

Iz poročila stečajnega upravitelja je razvidno, da je bilo podjetje Brod Invest ustanovljeno za namen nakupa zemljišč, financiranja spremembe namembnosti in gradnje stanovanjske soseske Brod – Drage. Kar 183 zemljišč, ki so jih kot celoto prodajali na drugi javni dražbi, so pridobili s pomočjo posojil pri Factor banki. Eno od teh je bilo 5,5 milijona evrov.

Celoten članek preberite TUKAJ

Sorodno

Zadnji prispevki

[Video] Tina Gaber kljub Golobovim zagotovilom promovirala drago restavracijo

Spremljevalka predsednika vlade Tina Gaber je pričela znova oglaševati...