Frankfurtska šola, kritična teorija in kulturni marksizem

Ko je leta 1991 razpadla Sovjetska zveza, so mnogi verjeli, da je to pomenilo konec komunizma enkrat za vselej. Ljudje so bili prepričani, da bodo komunistične in marksistične ideje, ki so za seboj puščale množične grobove in gore še danes nepreštetih trupel, končno pristale na smetišču zgodovine.

Vendar pa je marksizem preživel kolaps komunističnih totalitarizmov, saj se je preprosto prilagodil novim časom. Kot je nekoč videl glavni vir izkoriščanja v razredni neenakosti, je sedaj prepoznal glavni razlog za zatiranje in povzročanje krivic v kulturi. Z drugimi besedami, evropski heteroseksualen moški naj bi zaradi prepričanja, da je njegova kultura boljša od drugih, tlačil priseljence in manjšine znotraj zahodnih držav, predvsem v Evropi in v ZDA. Tako je zgodbo o buržujskem izkoriščanju delavca, s pomočjo katere so v začetku 20. stoletja želeli marksisti sami izkoriščati delavske razrede za dosego svojih revolucij, zamenjala nova zgodba o evropskem moškem zatiralcu, ki naj bi domnevno pod seboj tlačil in zatiral nemočne etnične manjšine in različne marginalne skupine, kot so na primer homoseksualci.

Seveda je šlo pravzaprav le za rušenje homogenih družb in tradicionalnih vrednot, saj so marksisti sprevideli, da je za dosego določenih ideoloških ciljev treba najprej spremeniti družbo od znotraj, uničiti glavne elemente, ki preprečujejo prihod novega družbenega reda, in ustvariti ozračje, v katerem postanejo njihova načela bolj sprejemljiva. Govorimo torej o novi, kulturni obliki marksizma, oziroma o t. i. kulturnem marksizmu, ki danes opredeljuje vsa liberalno levičarska gibanja, ki se predstavljajo kot “progresivna”, v resnici pa je njihov cilj uničenje religije, morale, nacionalnih kultur in tradicij Evropejcev. Vendar pa se kulturni marksizem ne pojavi šele po padcu komunizma, temveč segajo njegovi začetki v leto 1923, ko je bil na Goethejevi univerzi v Frankfurtu ustanovljen neomarksistični Inštitut za družbene raziskave, bolj znan kot Frankfurtska šola.

Frankfurtska šola in kritična teorija
Ustanovitelj Frankfurtske šole oziroma Inštituta za družbene raziskave je bil marksistični profesor prava in zgodovinar Carl Grünberg, sam inštitut pa je deloval predvsem s pomočjo velikodušnih donacij mladega marksista Felixa Weila, ki je bil sin bogatega poslovneža Hermana Veila.

Mimogrede, zelo zanimivo je dejstvo, da je večina prvih marksistov kot tudi kasnejših teoretikov Frankfurtske šole prihajala iz premožnih družin. Spomnimo se, da je Karla Marxa je financiral Friedrich Engles, ki je bil soavtor Komunističnega manifesta, sam pa je izhajal iz bogate družine podjetnikov. Boljševistično revolucijo so financirali mednarodni bankirji, kot so bili Jacob Schilf, brata Warburg, Rothschildi in Rockefellerji, saj so želeli tako s pomočjo delavskega razreda, ki naj bi ga očarala ideja o diktaturi proletariata, uničevati močne narode, da bi jih lahko kasneje izropali. Tako so na primer po ustanovitvi Sovjetske zveze Rothschildi s pomočjo pomembnega boljševika Maksima Litvinova prenesli vse zlate rezerve Rusije prek Švedske, Francije in Švice v Ameriško centralno banko, ki je bila pod njihovim nadzorom. Hkrati pa so želeli s pomočjo marksizma uničevati tradicionalne vrednote in nacionalno zavest evropskih narodov, da bi lahko po Kalergijevem načrtu ustanovili eno veledržavo pod nadzorom mednarodnih elit.

Karl Marx (na sliki skupaj s Friedrichom Engelsom) je v Komunističnem manifestu leta 1848 pisal, da je treba odpraviti institucijo družine, prav tako pa so marksisti goreče nasprotovali konceptu naroda na podlagi etnične pripadnosti.

Vendar pa si kljub uspehu v Rusiji marksizem ni mogel z nasilnimi revolucijami podrediti Zahoda, zato je bila glavna naloga intelektualcev Frankfurtske šole prilagoditev marksističnih idej tako, da bi lahko osvojile tudi zahodne države. Razlog za neuspeh marksizma je bil v tem, da se delavski razred na Zahodu ni bil pripravljen odreči svojim tradicijam, svoji veri in svoji nacionalni zavesti zavoljo nekakšnega združevanja svetovnega proletariata. Glavni teoretiki Frankfurtske šole − med katere štejemo predvsem sociologa Maxa Horkheimerja, ki je nasledil Grünbergovo mesto direktorja Inštituta za družbene raziskave, filozofa Theodorja Adorna, znanstvenika Friedricha Pollocka, psihologa Ericha Fromma in filozofa Herberta Marcuseja, ki se je pridružil inštitutu, ko se je ta preselil v ZDA − so hoteli zato razvrednotiti tradicionalne vrednote, utemeljene na religiji, družini in narodni pripadnosti, saj so verjeli, da bodo le, ko bodo te vrednote uničene, evropski narodi Zahoda pripravljeni sprejeti marksizem. Ti marksistični intelektualci so bili kasneje znani tudi kot “zahodni marksisti”, njihovo glavno sredstvo za razvrednotenje vseh vrednot pa je bila t. i. kritična teorija.

Kritična teorija je pravzaprav osrednja teorija Frankfurtske šole in temelj kulturnega marksizma, njen namen pa je izpodbijati vse koncepte in vrednote, na katerih je bila zgrajena evropska civilizacija. To počne s pomočjo dialektike, tako da najde znotraj teh konceptov  in vrednot domnevna, največkrat izmišljena  protislovja, ki naj bi dokazovala, da so ti koncepti nepravilni, vrednote pa zgrešene.  Pravzaprav je šlo za agresivno kritiko zahodne civilizacije, institucije družine in tradicionalne evropske misli, na kateri temelji naša kultura. Tako naj bi tradicionalna družina predstavljala nekakšno seksistično nadvlado moškega nad žensko, zahodna civilizacija, katere dosežki so pripomogli k razvoju vseh narodov tega sveta, pa naj bi bila rasistična, nazadnjaška in zatiralna do vseh drugih ras in ljudstev.

Seveda ne smemo opravičevati kolonializma ali suženjstva, vendar pa sta bila tako kolonializem kot tudi suženjstvo navzoča skozi človeško zgodovino v mnogih civilizacijah. Evropejci se pravzaprav od drugih razlikujejo predvsem v tem, da so prvi prepovedali sužnjelastništvo, vendar pa so kljub temu še danes deležni največjih kritik glede tega, kar pa je ravno posledica te kritične teorije in marksističnih prizadevanj za razvrednotenje dosežkov evropskih narodov.

 Frankfurtska šola se je leta 1934 preselila  v ZDA, na Kolumbijsko univerzo v New Yorku, saj so njeni teoretiki, ki so bili večinoma Judi, ob prihodu nacizma na oblast zapustili Nemčijo. Tako se je začela kritična teorija širiti iz ene najuglednejših ameriških univerz povsod po ZDA, po koncu druge svetovne vojne pa tudi v Evropo, posledica tega pa so bila različna protikulturna gibanja iz druge polovice 20. stoletja in kasneje tudi danes aktualne teorije, kot je na primer teorija spola ali pa ideja, da sta spol in rasa le družbena konstrukta. Frankfurtska šola je torej radikalno spremenila zahodne družbe, to pa ji je uspelo, ne z nasiljem in revolucijami, na katere so prisegali prvi marksisti, temveč s tem, da se je odločila za dolgo pot skozi institucije.

Dolga pot skozi institucije
Frankfurtska šola se torej ni ukvarjala z revolucionarnimi dejavnostmi, ki so se velikokrat izkazale za neuspešne, temveč je izbrala t. i. dolgo pot skozi institucije. To je bila pot, ki jo je začrtal italijanski marksist Antonio Gramsci, saj je ugotovil, da so direktne revolucije velikokrat neučinkovite, hkrati pa, če jim uspe prevzeti oblast, povzročijo s svojim nasiljem kontrarevolucionarno reakcijo. Ta reakcija lahko preraste v protimarksistična odporniška gibanja, ki začnejo lahko resno ogrožati novo marksistično oblast, v nekaterih primerih pa jo celo zrušijo. Zato je Gramsci verjel, da je treba prevzeti državo od znotraj, predvsem z infiltracijo v izobraževalne ustanove in v medije. Ko marksisti enkrat prevzamejo te institucije, lahko z njihovo pomočjo oblikujejo javno mnenje ter tako ustvarijo v družbi kulturno hegemonijo levice, ki sčasoma privede do vzpostavitve nove marksistične družbe.

Poslopje v katerem domuje Inštitut za družbene raziskave v Frankfurtu. Ustanovitelj Frankfurtske šole oziroma Inštituta za družbene raziskave je bil marksistični profesor prava in zgodovinar Carl Grünberg.

Ta kulturna hegemonija levice je danes navzoča v skoraj vseh evropskih državah, tudi v Sloveniji, izraža pa se predvsem v  promoviranju multikulturalizma in agende LGBT. Spomnimo se, da je že Marx v Komunističnem manifestu pisal, da je treba odpraviti institucijo družine, prav tako pa so marksisti goreče nasprotovali konceptu naroda na podlagi etnične pripadnosti ter se zavzemali za multietnične entitete, kot sta bili Jugoslavija ali Sovjetska zveza, v katerih so hoteli izbrisati etnične korenine raznolikih narodov ter jih združiti v umetne narode Jugoslovanov ali Sovjetov. Današnje širjenje multikulturalizma, ki uničuje raznolike narode, ali agende LGBT, ki je usmerjena predvsem proti družini, pa je vkoreninjeno ravno v teh marksističnih konceptih.

Sicer pa se ideja za dolgo potjo skozi institucije najbolje odraža v naslednjih besedah Maxa Horkheimerja, direktorja Inštituta za družbene raziskave: “Revolucije ne bomo dosegli z orožjem, temveč bo dosežena v obdobju več generacij, ko se bomo postopoma infiltrirali v njihove izobraževalne ustanove in na politične položaje. Tako bomo sčasoma vpeljali marksizem, medtem ko se bomo pomikali proti univerzalnemu egalitarizmu.

Andrej Sekulovič

 • VERRZIFIKATOR

  Marko Karlovšek

  STRIČEK MARX IN KULTURA

  Striček Marx se v grobu je obrnil,
  Engelsa še sunil je z levico,
  bil zgrožen nad zdajšnjo je resnico,
  se potem dokončno v jamo zvrnil.

  »Kaj kulturni to da je marksizem,
  bratec Friedrich, prosim, mi razloži,
  se po starih časih spet mi toži,
  ko sem zagovarjal bil rasizem.

  Ko v en koš sem metal vse Slovane,
  zmerjal najbolj Ruse in Hrvate,
  za Slovence in njih češke brate
  rabil pa besede zgolj izbrane.

  Da svojat so, da naj izumrejo,
  da naravni jih izbor ubija,
  rekel sem, da mi neskončno prija,
  ko manjvredni rakom žvižgat grejo.

  Reci, Engels, reci vsaj besedo,
  prosim te, še ti se zdaj obrni,
  in če moreš, se na zemljo vrni,
  da ustavil boš marksizma bedo.

  Pravijo kulturni zdaj marksizem
  temu, kar pobijal sem odločno,
  bratec, res počutim se nemočno,
  ko v rdeči zrem idiotizem.«

 • Mihilus

  Opazil sem zanimivo naključje in sicer, da vsa imena našteta v članku pripadajo židom. Kot da bi židje imeli neko ključno funkcijo pri nastanku marksizma. Sliši se kot kakšna nora anti-semitska teorija zarote.

  Treba pa se je spomnit posledic marksizma 1.0 (boj med ekonomskimi razredi). Zakaj bi kdo mislil, da bodo posledice marksizma 2.0 (boj med kulturnimi razredi) kaj drugačen? Glede na mnogo večjo razsežnost pa pričakujem še intenzivnejše posledice. Mrtvi ne bodo v stotinah miljonov ampak v miljardah, in spošno nasprotovanje multikulturalizmu bo še desetkrat večje kot proti ekonomskemu komunizmu.

  Glede na predvidljivost rezultata se zdi, da to nekdo počne namenoma, zaradi neke svoje agende. Kaj pa vem.

  • Anton

   tako Marx kot Engels sta se rodila z zlato žlico v ustih, nikoli jima ni bilo treba delati in izkusiti na svojih plečih, kaj pomeni delati, ampak res delari, s krampom in lopato ,, zatorej sta imela ta dva bebca tudi vrh časa, da sta lahko pisala in razglabljala o neumnostih, ki so se poštenemu delovnemu človeku gabile, njuna dela pa so častili praviloma samo brezdelneži, barabe, skratka ničvredneži tipa a la Mesec, Kordiš & Co.

   sarkazem press

  • Janez Novak

   To sploh ni naključje. Glavni bankirji so judje in oni vodijo Zahod že stoletja, morda celo tisočletja. Najbrž ni slučaj, da so jude izgnali iz Babilona in Egipta in da jih je Rim razselil po vsem imperiju. Očitno zato, ker so bili preveč vplivni. Podobno je bilo v srednjem in novem veku. Judje so vedno in povsod obvladovali finance in so s tem vladali iz zakulisja. Očitno so res izvoljeno ljudstvo, ki jim je usojeno, da prek financ obvladujejo vse in vodijo svet. Tudi Kalergi je zasnoval svoj načrt o oblikovanju nove negroidne rase v v Evropi ob podmeni, da bodo judje ostali vodilni sloj. Podpirali pa so ga med drugim tudi Rotschildi. Sicer pa je Barbara Spectre, ameriška judinja, ki živi in deluje v politični misiji na Švedskem, to povedala brez dlake na jeziku, ko je dejala, da so judje v samem središču multikultizacije Evrope. Multikulti pa je zadnja globalistična ideja, s katero skušajo ustvariti dolgo zaželjeni novi svetovni red, to je svetovno državo pod taktirko bankirjev.
   https://www.youtube.com/watch?v=pk_KS0C_ZOA

 • Janez Novak

  Očitno je, da vedno eni in isti akterji – bankirji oziroma plutokracija – poskušajo uresničiti vedno isti scenarij: združevanje narodov pod njihovo komando. V srednjem veku je bila združevalna ideja krščanstvo, po zmagi razsvetljenstva je bil to liberalizem. Po polomu liberalnih družb, ki so proizvedle neverjetno bogastvo na eni strani in neverjetno evščino na drugi strani, sta se pojavila komunizem in nacifašizem kot emancipatorični ideologiji. Ne smemo pozabiti, da je bil tudi nacifašizem dozdevno gibanje ti. malega človeka in izhaja iz leve ideološke tradicije. Tako komunizem kot nacifašizem sta ljudem dala vrsto pridobitev, o katerih v liberalnem sistemu 19. stoletja ni bilo ne duha ne sluha. Na primer: 8-urni delovni dan, plača izračunana po potrošniški košarici, pravica do letnega dopusta in najvažnejše: zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Po 2. svetovni vojni je plutokratska elita ponudila ljudem liberalno demokracijo kot novo emancipatorično idejo. S to idejo je uspela uničiti tudi sovjetski komunizem in je znatno omehčala kitajski komunizem. Najnovejša ideja pa je globalizem. Če je plutokracija skušala prej zediniti človeštvo nasilno, prek svetovne proletarske revolucije in ali prek nacifašističnega “ordine nuovo” (novi red), skuša zdaj doseči isti cilj prek forsiranih migracij. Izvaja se t.i. Kalergijev plan odprave evropskih narodov in evropske bele rase sploh. To pa je le prvi korak. Če globalistom uspe orientalizirati Evropo in latinizirati ZDA, bodo šli naprej v interkontinentalne integracije in postopno odpravo vseh ras.

 • Jshadow

  Kulturni Marksizem se po feministično imenuje Intersekcionalnost.

 • Get Smart

  Dober prispevek. To je to = kaviaržidoKOMINTERNA.

 • Get Smart

  Pomni, kaj so ti položili v zibko:

  SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKO POLITEJO = DRŽAVO,
  je DELO ZA SLOVENSKO POLITEJO (za ljudi v SLOVENSKI POLITEJI),
  seveda na SLOVENSKI NAČIN, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in
  vrednotami.
  Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, EDINA ČLOVEŠKA stranka v OKUPIRANEM DRŽAVNEM ZBORU Republike Slovenije izvaja SLOVENSKO POLITIKO,
  ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
  = poštenost,
  = pravičnost,
  = resnicoljubnost,
  = prijateljstvo do ljudi,
  = domoljubnost,
  = rodoljubnost,
  = svobodoljubnost
  in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih SLOVENCI podarili svetu.
  Govorimo skratka o KULTURI ŽIVLJENJA.

  • Get Smart

   Nasprotje kulture življenja je “kultura SMRTI”.

   KULTURA SMRTI = kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNO oz. tu
   MURGL JUGOKOMUNISTIČNO pasjejebstvo = pedrstvo = pedofilstvo =
   = BABILON PERZIJA EGIPT BIZANC RIM JUGOSLAVIJA … =
   = detomorilstvo = uničevanje = UMOR = ropanje = LAŽ = blatenje ljudi = NORČEVANJE = sviranje kurtzu = prodajanje magle = skratka PARAZITIRANJE na ljudeh … =
   Ena od TEMELJNIH AGEND teh kreatur je:
   TRANSIćIZEM:
   svoje izrodke in posvojene otroke oziroma natančneje prisvojene KUPLJENE OTROKE kastrirajo in jih VZGAJAJO v pedofiliji, v LAŽI, v SOVRAŠTVU DO LJUDI in predvsem s hormoni nasprotnega spola.
   Ko te kreature odrastejo, so, kot si sami pravijo in z DELI DOKAZUJEJO vsak dan na vsakem koraku, SMRTNI NEPRIJATELJI LJUDI =
   sovraštvo do ljudi kar žari iz njihovih oči in potem so vam FOVŠ.
   Poznate PODTIKANJA o fovšiji = FEJK ženske = TRANSIćI = KASTRIRANI fantki ne morejo roditi, ne morejo izkusiti ženskih bolečin in užitkov,
   FEJK moški = TRANSIćIRANE deklice = v glavnem jih kastrirajo in te ne morejo rojevati in do konca svojih dni igrajo vloge “poženščenih kao moških” =
   = in to KAO MOŠKO POŽENSŠČENOST vam potem PODTIKAJO LJUDEM =
   = tak je univerzalni kaviaržidoKOMINTERNISTIČLNI “modus operandi” (način delovanja).
   PEDRIZEM / LEZBIZEM je zanje najprej iniciacijski odnos GOSPODAR vs SERBUS=hlapec =
   kar nato, kot vse ostale zadeve tega sveta, te kreature PODTIKAJO LJUDEM:
   kolikokrat ste slišali “za HLAPCE ROJENI” = za SERBUSE ROJENI =
   ja, CANKAR je govoril o teh kaviar SERBUSNIH KREATURAH,
   ki so ZA SERBUSE tekovina revolucije ROJENI;
   potem pa je PEDRIZEM/LEZBIZEM sredstvo za poneumljanje otrok, predvsem deklic,
   ki “kupijo” PROPAGANDO o “grdih moških, ki da zlorabljajo ženske” =
   kar je znova samo še ena izmed POTURANCIJ =
   samo te parazitske kreature in njihovi SERBUSI (psi čuvaji = WATCHDOGI) zlorabljajo ženske in otroke
   in predvsem je pedrizem/lezbizem sredstvo za prikrivanje TRANSIćiZMA=
   = enako velja za ostale -izme =
   = feminizem = kretinizem = drkalizem = pasjejebizem = vegizem = SOCIALIZEM =
   KOMUNIZEM = FAŠIZEM = ČETNICIZEM = USTAŠIZEM = MUSLIćKULTIZEM = kozojebizem = vukojebizem … = tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM =
   = vsesplošno pa kaviaržidoKOMINTERNIZEM in
   njegov MUSLIćKULTI SERBUSIZEM … = vsi ti -izmi so “novi obrazi” kaviaržidoKOMINTERNE, vsi. Kot so vsi “novi obrazi” MURGL KOMI JUGE le KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE:
   (SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuške Sholtes ŠARAC …
   pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zeleni
   gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
   i tako dalje do tokija …) = vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
   delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO oz. kaviar KOMUNISTIČNO INTERNACIONALO
   = “Nov svetovni red” = njihov red = skozi TISOČLETJA isti red = SUŽNJELASTNIŠTVO =

   _ 1. _ = PRVORAZREDNI in prvorazredni TRANSIćI so gazde = odločajo o ŽIVLJENJU in SMRTI svojih psov=WATCHDOGOV in zasužnjenih ljudi,
   _ 2. _ = DRUGORAZREDNI in drugorazredni TRANSIćI so SERBUSI=hlapci = watchdogići =
   psi čuvaji tekovina revolucije = VOJAKI REVOLUCIJE, kot jim pravi Milan KUćAN,
   _ 3. _ = TRETJERAZREDNI = ljudje = LJUDJE so SUŽNJI.
   .
   Jezus Kristus:
   »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
   .
   »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

   • Get Smart

    SOCIALIZEM = MURGL-JUGOKOMUNIZEM = FAŠIZEM = KOMUNIZEM =
    = JUGOKOMUNIZEM = USTAŠIZEM = ČETNICIZEM = TURČIZEM =
    = FEVDALIZEM = LIBERALIZEM = KAPITALIZEM = MUSLIćKULTIZEM …
    so vse po vrsti onanije, drkancije = t. i. POPULISTIČNE floskule,
    ki so vse po vrsti IZUMI=TVORBE kaviaržido KOMINTERNE =
    =SUŽNJELASTNIŠTVO =
    =kaviaržido KOMINTERNIZEM = KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA.

    Dovolj bo, če pogledate, katero je NAJVEČJE KAPITALISTIČNO društvo v Sloveniji =
    = FORUM 21 =
    = FORUM 21 = MURGL JUGOKOMUNISTIČNO združenje vsega NAROPANEGA KAPITALA,
    predsednik pa je MILAN KUćAN,
    ki je tudi predsednik PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji= ki so jo uradno preimenovali v SD = SOCIALNI DEMOKRATI
    in podmladek SKOJ = Savez komunističke omladine Jugoslavije =
    = uradno preimenovan v LDS =
    DeSUS LEVI bratuške šoltesi Zares POZITIVNA-srbija dobri dobovški ŠARAC
    i tako dalje do tokija,
    pa so vse le “novi-obrazi” teh dveh struktur, ki je dejansko ENA =
    = MURGL KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA.

    • Get Smart

     POLITIKA = pomeni DELO za POLITEJO, SKRB za POLITEJO = DRŽAVO.

     POLITIK je tisti, ki na kakršenkoli način dela za POLITEJO (državo).
     POLITIKE RAZLIKUJEMO glede na PRIPADNOST POLITEJAM:
     – ZA KATERO DRŽAVO DELAJO in
     – NA KAKŠEN NAČIN DELAJO za POLITEJO (državo),
     ne pa kot vam v glavice PODTIKA kaviaržidoKOMINTERNISTIČNA in lokalno MURGL JUGOKOMUNISTIČNA AGITPROPAGANDA in kar otročički neumno ponavljajo:
     “vsi nogometaši so isti”, “vsi igrajo za isto državo”,
     “nogomet je grd”, “nogomet je kurba”, “nogometaš je nedolžen kot prostitutka”,
     “nogomet ne skrbi za svoje gledalce” …
     in kar je še POTURJENIH BULŠITIZMOV,
     ki jih je kaviaržidoKOMINTERNISTIČNI oz. tu MURGL JUGOKOMUNISTIČNI propagandni aparat (v lasti imajo preko 90 % medijev tega sveta, MURGL KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA pa celo 99 % medijev v OKUPIRANI POLITEJI Sloveniji),
     naselil v OPRANE glaviće OKUPIRANIH-zasužnjenih ljudi,
     in kot so naprimer top šop »vsegliharstva«:
     nogometaš (napadalec) MESSI je isti kot nogometaš (golman) OBLAK, kajne, otroci?
     Sledimo?
     Tudi nogometaš JE POLITIK, če dela za POLITEJO (MESSI, OBLAK …).
     Tudi NOGOMETAŠE, ki delajo za POLITEJO, razlikujemo glede na PRIPADNOST POLITEJI = za KATERO POLITEJO delajo in na kakšen način.
     MESSI dela za POLITEJO ARGENTINO in dela kot napadalec = zabija žogo v nasprotnikove gole ZA POLITEJO ARGENTINO,
     ne za Španijo, ne za Italijo, NE ZA VSE ISTE, ne za bla bla bla elite, ne za bla bla nogomet, ne za bla bla bla, ampak DELA ZA POLITEJO ARGENTINO,
     medtem ko recimo OBLAK DELA ZA POLITEJO SLOVENIJO, brani gol za POLITEJO SLOVENIJO,
     ni isti kot MESSI (ker naj bi bili »vsi isti« nje, kot nabija kaviaržidoKOMINTERNISTIČNA oz. MURGL JUGOKOMUNISTIČNA propaganda),
     ampak DELA ZA POLITEJO SLOVENIJO, ne za Španijo, ne za Italijo, ne za VSE ISTE,
     in seveda DELA drugače kot MESSI, saj BRANI GOL za POLITEJO SLOVENIJO.

     Pamet v glavo.

 • Get Smart

  PREIMENOVANJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji =
  = MURGL KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA =
  (znak “>>>>>” pomeni “jo preimenujejo v”):

  KOMUNISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE >>>>> ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE >>>>> ZKS-SDP= Zveza KOMUNISTOV Slovenije–Stranka demokratične prenove >>>>> SDP= STRANKA DEMOKRATIČNE PRENOVE >>>>> spet SDP z dodanim “Slovenije= STRANKA DEMOKRATIČNE PRENOVE Slovenije >>>>> spet SDP, toda, POZOR= SOCIALDEMOKRATSKA PRENOVA Slovenije >>>>> ZL= ZDRUŽENA LISTA >>>>> ZLSD= ZDRUŽENAA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV >>>>> SD= SOCIALNI DEMOKRATI
  Sledimo? Razumemo?
  SD = de iure in de facto (= formalno pravno z vsemi pravnimi efekti
  KOMUNISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE v Sloveniji = MURGL KOMI JUGA nje

  1. Predno so si spremenili ime v SD = SOCIALNI DEMOKRATI, so se imenovali ZLSD – Združena lista socialnih demokratov.
  2. Predno so si spremenili ime v ZLSD, so se imenovali ZDRUŽENA LISTA. V ZLSD so se kakor združili s “Semulićevo SZDL”,*
  ki je postala SSS – Socialistična stranka Sljovenjije nje in pa DeSUS-om, ki je nastal iz par starih murglskih prdcev ZKS-SDP nje. DeSUS bodo začeli v MURGL
  JUGOKOMUNISTIČNEM agitpropu pumpat na polno šele po koncu “LDS zgodbe o uspehu nje”, ko za predsednika DeSUS-a postavijo SKOJ-evca, torej LDS-ovca Karela Viktora.
  * Semulić je še vedno PREDSEDNIK “četrtega doma” JUGOKOMUNISTIČNE SKUPŠTINE v Sloveniji – ZSSS je le preimenovan SZDL (lokalna SOCIALISTIČNA Zveza Delavnega Ljudstva; v izvirniku:
  SSRNJ = SAVEZ SOCIALISTIČKOG RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE)
  3. Predno so si spremenili ime v ZDRUŽENA LISTA, so se imenovali SDP Slovenije –
  Socialdemokratska prenova Slovenije.
  4. Predno so si spremenili ime v SDP Slovenije, so se imenovali SDP – Stranka
  demokratične prenove.
  5. Predno so si spremenili ime v SDP, so se imenovali ZKS-SDP – Zveza komunistov
  Slovenije-Stranka demokratične prenove.
  6. Predno so si spremenili ime v ZKS-SDP, so se imenovali ZKJ – ZVEZA KOMUNISTOV
  JUGOSLAVIJE
  https://i.imgur.com/D4LXeH6.jpg
  7. Predno so si spremenili ime v ZKJ, so se imenovali KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE.

  Kot najbrž veste, tudi bivajo še vedno na istem naslovu, in sicer v UKRADENI vili svojega rojaka (ki pa ni bil kaviarkomunističnižid, ampak le biznisžid, torej ni bil predan revoluciji nje),
  ki jo je KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE “nacionalizirala” (PO-DRŽAVILA nje) in se vanjo naselila.

  • Get Smart

   PREIMENOVANJA podmladka KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE v Sloveniji:

   LDS (in vsi njeni “novi obrazi”: Zares, ZDRUŽENA LEVICA=zdaj LEVICA, ZaAB, PS, SMC, SAB, ŠARAC …) je formalnopravna naslednica SKOJ-a =
   = Savez KOMUNISTIČKE omladine JUGOSLAVIJE.
   Vseskozi ustvarjajo “nove obraze”, ki jih potem združujejo, razdružujejo …

   Med II. vojno SKOJ ustanovi USAOJ (Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije) in je SKOJ hkrati član USAOJ-a in deluje posebej (kot dandanes sekretar LDS-a GGOLUBIć kao ustanovi ZARES). Po vojni USAOJ preimenujejo v NOJ (NARODNA OMLADINA JUGOSLAVIJE), nato vse te “nove obraze” združijo spet v enega:
   SKOJ + USAOJ (NOJ)) = NOJ. Obstaja samo NOJ. NOJ preimenujejo v SSOJ =
   Savez SOCIJALISTIČKE omladine JUGOSLAVIJE,
   ki formalnopravno še traja. SSOJ ima seveda podružnice po vsej Jugoslaviji. V Sloveniji nosi ime ZSMS (Zveza SOCIALISTIČNE mladine “SERBUSNE”).
   ZSMS na prvih v 2/3 sfejkanih in v 1/3 demokratičnih volitvah v Sloveniji leta 1990 nastopi še s svojim polstoletnim imenom ZSMS,
   na naslednjih volitvah, 1992, pa centralni komite to ZSMS (Zvezo SOCIALISTIČNE mladine Srbije v Sloveniji) preimenuje v:
   –»ZSMS–LIBERALNA STRANKA«,
   –potem v »LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA=LDS«,
   –potem v »LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE=LDS««.

   Najveći »liberalac nje« je bil t. i. DRTY DERNOVŠAK=MURGL-JUGOKOMIsrbo-šipac, ki je bil, POZOR nje,
   PREDSEDNIK PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE.

   Prakso ustanavljanja “novih obrazov” SKOJ-a, imenovanj, preimenovanj, združevanj v
   t. i. “Združeno levico” itd. lahko dnevno opazujete:
   LDS, ZARES, Zeleni, SSS, SMS, PS – pozitivna srbija nje, ZaAB, SAB, TRS, IDS, …
   Verjamem SHOLTESU, Dobri LDS>SMC DOBOVŠEK, DeSUS, ZDRUŽENA Levica>LEVICA … ŠARAC … = LDS = SKOJ, podmladek KPJ = vse to je ena in edina KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE =
   MURGLSKA KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA.

   • Get Smart

    T. i. “Levica” = uradno = IDS + TRS + radnici violete tomić.
    IDS je “nov obraz”, ki ga je v hotelu UNION ustanovil MILAN KUćAN,
    TRS = “nov-obraz” KUćANOVEGA zeta (ŠTRUKALJ= kao SINDIKALIST= KSJS + SVIZ, pa državni svetnik, pa NADZORNIK KAD-a, pa NADZORNIK murgl jugokomi revije MLADINA … in še funkcij ima ritardiran watchdog nje) in kaviarŽIDO pussića Kermaunerja, bolj znanega kot Hanžeka nje (ex VARUH MURGL JUGOKOMI PRAVIC), violetaT0MIć pa je odcepek od DeSUS-a, DeSUS pa je “nov–obraz” oz. odcepek od SD = Socialni demokrati, ti pa so “star–obraz” oz.
    le preimenovanje
    KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji.
    –––––––
    IDS = INICIATIVA za DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM = ZDRUŽENA LEVICA =
    = LEVICA =
    =
    ta “nov obraz” je ustanovila KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE =
    = FORUM 21 = na zasedanju FORUMA 21 v hotelu UNION leta 2013 =
    IDS oz. danes imenovano “Levico” ustanovi sam tovariš MILAN KUćAN;
    prvo nastopljeni predsednik IDS-ja = Luka Mesec

    • Get Smart

     Uradni začetek Lučkine zvezde in pol-meseca je oznanil sam tovariš
     MILAN KUćAN,
     predsednik PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji,
     in sicer leta 2013 v hotelu Union:

     “Leta 2013 so se na omizju FORUMA 21 v hotelu Union zbrali
     tovariši na čelu s še živečimi partijskimi voditelji,
     uradnimi nosilci naziva predsednikov predsedstva Centralnega
     komiteja Komunistične partije JUGOSLAVIJE v Sloveniji in
     formalno pravnih naslednic te zločinske združbe (KP JUGOSLAVIJE)*,
     in sicer tovariš KUćAN, Kocijančič, Ribičič — vsi trije
     predsedniki SD-ja = KPJ, kjer so JAVNO PREDSTAVILI t. i.
     INICIATIVO za DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM = IDS.”*

     —–
     * – INICIATIVO za DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM so najprej združili s

     TRS-om KUćANOVEGA zeta kao sindikalista SVIZ in KSJS in delavsko stranko štabnih
     babilonskih delavk Violete TOMIć,
     nakar so zadevo najprej PREIMENOVALI v “ZDRUŽENO LEVICO”,
     nato pa v “LEVICO”.

 • Get Smart

  Tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM = »kultura smrti«,
  vsesplošno pa kaviarŽIDO KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI SERBUSIZEM
  in ostali -izmi = SOCIALIZEM = FAŠIZEM = KOMUNIZEM = USTAŠIZEM=ČETNICIZEM =
  SERBUSIZEM=hlapčizem = vukojebizem = pedrizem = pedofilizem = muslićkultizem = kamelojebizem = kozojebizem = vegizem = feminizem … = TRANSIćIZEM =
  = kaviaržido KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA =
  = SMRTNO neprijateljstvo DO LJUDI.

  (SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuške Sholtes ŠARAC …
  pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zeleni
  gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
  i tako dalje do tokija …)
  vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
  delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO oz. kaviar KOMUNISTIČNO INTERNACIONALO
  =
  “Nov svetovni red” = njihov red = skozi TISOČLETJA isti red = SUŽNJELASTNIŠTVO =
  (babilon perzija egipt bizanc rim jugoslavije … = ein folk, ein firer nje)
  1. = PRVORAZREDNI in prvorazredni TRANSIćI so gazde
  2. = DRUGORAZREDNI in drugorazredni TRANSIćI so SERBUSI=hlapci = watchdogići =
  psi čuvaji tekovina revolucije
  3. = TRETJERAZREDNI = ljudje = LJUDJE so SUŽNJI
  oz. z njihovimi besedami,
  “… RAZRED, ki ne sprejema njihove sužnjelastniške ureditve.”

  Ker so ti paraziti v svojih glavićih “bog i batina nje”,
  seveda PRVORAZREDNI odločajo o ŽIVLJENJU in SMRTI svojih psičkov in LJUDI.
  .
  Vsi našteti in ostali “-izmi” (“novi obrazi” nje )
  so izdelek kaviar ŽIDOKOMINTERNE in vsi so namenjeni poneumljanju in končno ZASUŽNJEVANJU ljudi.
  .
  Jezus Kristus:
  »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
  .
  »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

  • Get Smart

   Država VAS NE ROPA … država NE DELA, država samo je,
   je OKUPIRANA, okupator je MURGL KOMI JUGA = združenje zločinskih kastratov =
   transićev nje = pohabljalcev svojega in predvsem telesa ljudi.
   DRŽAVA OBSTAJA kot formalni okvir, je družben dogovor ljudi
   (ali pa kaviaržido KOMINTERNISTIČNIH
   in tu MURGL JUGOKOMUNISTIČNIH kreatur = pussiće + transićev) o
   skupnih poslih.

   Če pa že (pogojno), če prav morate, želite uporabljati pojem država,
   MORATE povedati, katera!

   =kaviaržidoKOMINTERNISTIČNA država = KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA =
   =muslićkulti islamska država = je le oddelek KOMINTERNE=
   =MURGL JUGOKOMUNISTIČNA država = je oddelek KOMINTERNE.

   MURGL JUGOKOMI kreature delajo za svojo državo MURGL KOMI JUGO =
   VSI -izmi = KOMUNIZEM = FAŠIZEM = SOCIALIZEM = pedofilizem = pedrizem = lezbizem =
   MURGLJUGOKOMUNIZEM = vukojebizem = muslićkultizem = kamelojebizem = kozojebizem … so izdelki kaviaržido
   KOMINTERNISTIČNIH SUŽNJELASTNIKOV in njihovih SERBUSOV=hlapcev = psov čuvajev=watchdogov. VSI.
   Za razliko od teh kreatur, pa
   ČLOVEK dela za svojo pošteno državo: svobodno, pravno, pravično, človekoljubno,
   resnicoljubno …
   .
   Torej, tega in onega NE DELA NEKA DRŽAVA (država to, država ono, država je grda … VSE TO JE KOMINTERNISTIČNI oz. tu MURGL JUGOKOMUNISTIČNI agitprop),ampak to počno MURGL JUGOKOMUNISTIČNI aparatčiki – “vojaki revolucije”, kot jim pravi tovariš MILAN KUćAN, ki je PREDSEDNIK PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji, sami pa si mekanocurni pussići med drugim pravijo še “WATCHDOGI” = “psi čuvaji” tekovina MURGL JUGOKOMUNISTIČNE revolucije.

   • Get Smart

    Samo v primeru v »STOŽIC nje« je MURGL KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA že v prvem ruku
    IZROPALA = BARBIE BORAT POHARKA je kot kao-PREMIER odobrila
    220 MILIJONOV € za projekt,
    ki v NEMČIJI, ki ima 2x dražjo delovno silo, za 4x večji projekt porabijo
    40 milijonov €
    in pozor, BOSANCOV, ki so gradil Stošče nje,
    MURGL JUGOKOMUNISTIČNI lopov =
    = najboljš JUGOKOMUNISTIČKO KAPITALISTIČKI “socialno čuteči”* đupljan nje NI PLAČAL
    ampak jih
    je nagnal domov BREZ PLAČILA.
    ———
    * MILAN KUćAN: »Jankovića vidim kot takšnega KAPITALISTA,
    ki je pokazal socialno ozaveščenost«
    ———
    Torej, za koga dela sereorsko lopovsko lažnivo MURGL JUGOKOMUNISTIČKO govno?
    Kaj odmeva v Stoščah?

    – ZA koga? Za JOSEPHA BROZIćA TITA
    – ZA koga? Za PARTIJU?
    – ZA koga? Za JUGOSLAVIJU.
    – “Druže tito, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo!”
    – “Druže tito, mi ti se kunemo, pobedit ćemo!”
    – “Evviva communismo!”
    – “Bandiera rossa la triumfera!”

    Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste RESNICO in RESNICA vas bo
    osvobodila.

    • Get Smart

     MESSI ni španski nogometaš, je argentinski V ŠPANIJI,
     RONALDO ni italijanski, je PORTUGALSKI v Italiji.
     “Vsi nogometaši so isti” “vsi igrajo za isti klub” “vsi igrajo za isto državo”
     “vsi nogometaši so pošteni kot kurbica” = to OPRANI OTROCI najraje ponavljajo, rajcajo jih prostitutke nje = kar je seveda v redu, ni pa v redu, če poštenim prostitutkam PODTIKATE NEPOŠTENOST =
     sledite, OPRANI OTROCI???? = poštene KURBICE so POŠTENE DELAVKE = ti pošteno plačaš, one pa ti nudijo spolne storitve,
     za razliko od MURGL JUGOKOMUNISTIČNIH ZLOČINSKIH PEDERČINA in KURBETIN,
     ki vam ROPAJO MILIJARDE
     v zameno pa vam nudijo storitev “jebanja na suvo u zdrav mozak nje”.
     Magarac u Lipicama NI LIPICANSKI KONJ, NI LIPIŠKI KONJ, NI LIPICANAC nje. Boste otročički odprli učke in vklopili možgančke?
     Marjanka ŠARAC ni slovenski premier,
     ampak je
     MURGL JUGOKOMUNISTIČNI kao premier v Sloveniji =
     = je pi-ar lutka, je nastopljen mekanocurni pussić, ki pred kamerami in mikrofoni svira kurtzu, prodaja maglu … in pa seveda LAŽE, kot pes teče.
     VSE kaviaržido KOMINTERNISTIČNE kreature in njihovi SERBUSI=hlapci
     so lahko in so:

     –MURGL JUGOKOMUNISTIČNI stvor v Sloveniji
     –MURGLSRBO JUGOKOMUNISTIČNI stvor v Sloveniji
     –MURGLRVACKO JUGOKOMUNISTIČNI stvor v Sloveniji
     –kaviaržido KOMINTERNISTIČNI stvor v Sloveniji
     –MUSLIćKULTI JUGOKOMUNISTIČNI stvor v Sloveniji
     –pravoslavni JUGOKOMUNISTIČNI stvor v Sloveniji
     –gezoslavski JUGOKOMUNISTIČNI stvor v Sloveniji …

     i tako dalje do tokija =
     = babilonski perzijski egiptovski bizantinski rimski turški … =
     = kaviaržido KOMINTERNISTIČNI.

     Pamet v glavo.

 • Get Smart

  In izbijte si iz glavičev FLOSKULE tipa
  “leva politična opcija” in “desna politična opcija”,
  saj česa takega na tem svetu ni. Na svetu ni DRŽAVE, ki bi se imenovala ali bila leva/desna.
  Na svetu sta 2 RAZLIČICI (“opciji” nje) DRŽAVOTVORNOSTI in DRŽAVNOSTI (POLITIKA=državnost, državotvornost … = SKRB ZA POLITEJO = DELO ZA POLITEJO):

  __ I. __ –kaviaržido KOMINTERNISTIČNA država = KOMUNIZEM = SOCIALIZEM = FAŠIZEM = NACIONAL SOCIALIZEM = FEVDALIZEM = MUSLIćKULTIZEM = ČETNICIZEM = USTAŠIZEM = kozojebizem = vukojebizem = transićizem = satanistično SUŽNJELASTNIŠTVO =
  red razredov =
  1. prvorazredne gazde = krvosesi
  2. drugorazredni psi čuvaji = WATCHDOGOVI
  3. brezpravni sužnji = LJUDJE
  = skratka »KULTURA SMRTI«
  in pa
  __ II. __ – DRŽAVA / POLIS / POLITEJA LJUDI,
  kjer vlada RESNICA, PRAVICA, PRAVO, DOBRI ČLOVEŠKI ODNOSI, DOMOLJUBJE, RODOLJUBJE … skratka
  »KULTURA ŽIVLJENJA«,
  ki smo jo Slovenci podarili ljudem tega sveta.

  Pamet v glavo.

 • Get Smart

  Ponovimo: priče ste dobremu prispevku. Takšno je stanje in takšna je agenda kaviaržidokominterne, ki si skozi tisočletja in tisočletja prizadeva za njen red = za red razredov = SUŽNJELASTNIŠTVO.

 • dob

  PRIMERJAVA REŽIMSKIH UMOROV CIVILNEGA PREBIVALSTVA TREH REŽIMOV

  Kaj ni to čudno, da je številka pomorjenih s strani teh treh režimov pri vseh treh skoraj do pičice enaka, kljub različnemu številu prebivalcev?!

  Primerjajmo tri države po tedanjem prebivalstvu in žrtvah režimskih umorov civilinega prebivalstva, ki so nasprotovali režimu ali so se mu upirali in jih je zato režim dal umoriti.

  Carska Rusija. Število prebivalstva 182 mio, leta 1916.
  Število pomorjenih med civilnim prebivalstvom s strani režima: 1 mio 70 tisoč.

  Severna Koreja. Število prebivalstva 25 mio.
  Število pomorjenih med civilinim prebivalstvom s strani režima: 1 mio 70 tisoč.

  SFRJ. Število prebivalstva 20 mio.
  Število pomorjenih med civilnim prebivalstvom s strani Titovega režima med letoma 1945 – 1980 (v času civiline Titove vladavine)= 1 mio 70 tisoč!

  Boljševiška revolucija je nastala pod izgovorom krvoločnosti in pomanjkanja v Carski Rusiji, z namenom, da bi en milijon umorjenih v fevdalni Rusiji nadomestila z 62 milijoni umorjenih nasprotnikov komunističnega režima v gulagih, in novim komunističnim pomanjkanjem (ne vem v čem je to slednje boljše) v svetlih novih časih vladavine komunistov Sovjetske zveze!

  Seveda je treba primerjati število prebivalcev teh treh dežel med sabo, da bi lahko sklepali o krvoločnosti režimov teh dežel, ker sicer ne moremo primerjati kateri od njih je bolj krvav.

  Fevdalna Rusija, ki je bila vzrok za nastanek Revolucije.
  Car je odgovoren za smrt 0.59 (približno enega človeka!) na 200 prebivalcev tedanje Rusije.

  Severna Koreja!
  Korejski režim je odgovoren za smrt 4.3 (približno 4 ljudi!) na sto prebivalcev Severne Koreje.

  SFRJ
  Titov režim je odgovoren za smrt 5.3 (približno 5 ljudi) na sto prebivalcev ali 10 ljudi na 200 prebivalcev socialistične Jugoslavije, sicer razglaševane za socializem s človeškim obrazom.
  To bi bilo dijaka in pol na gimnazijski razred ali tri dijake na dva razreda, pri razredih od 30 dijakov!

  A sada dragi drugovi evo vam Top lista nadrealista:

  1. Po morilskosti je prva SFRJ in Titov režim.
  2. Sledi Severna Koreja z drugim mestom!
  3. Na tretjem mestu je šele fevdalna (Carska!) Rusija, ki je bila vzrok za začetek boljševiške Revolucije in maščevalnega pohoda proti krvoločnim kapitalistom, s prelepim ciljem, da komunizem naredi svet humanejši in pravičnejši!

 • xtc

  Vsi marxizmi so zločinski in “dead end” tako ali drugače,ker so v nasprotju z naravo in naravnimi zakonitostmi-sleje kot preje bodo s svojo izrojenostjoizginili v vojni.
  Nove “čudovite” enotne rase NE BO nikoli in sleje kot preje bo prišlo do obračuna z kulturnim marxizmom in njega nosilci.

 • AlternativaZaSlovenijo

  Če ne bi bilo 1.sv vojne tudi komunizma v Evropi ne bi bilo, vojno so zakuhali imperialisti, revolucijo v Rusijo pa imeprialistična Nemčija, ko je z načrtom preko svojega ozemlja v posebnem vagonu prevažala v Rusijo Vladimirja Iliča Lenina in ga tudi finančno podpirala.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!