Lovke gospodarskega omrežja Rigelnikovih segajo do slovenskih sodišč, Poravnalni odbor popolnoma poteptal zanesljive dokaze Vzajemnega društva malih delničarjev

Datum:

V preteklosti smo poročali, da v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) bijejo bitko proti družbi Protej, ki je bila dejanska lastnica finančno-poslovnega turističnega konglomerata ACH. Eno izmed osrednjih vlog je odigral dolgoletni vplivni igralec levega gospodarske omrežja Herman Rigelnik. Minister v Zemljaričevi zvezni vladi je skupaj s še devetinštiridesetimi posamezniki olastninil ACH preko družbe Protej. Kasneje je sledila poslovna vojna med Rigelnikovim taborom in direktorico najmočnejšega podjetja v Protejevi skupini Adria Mobilom Sonjo Gole.

Glede na izčrpavanje obeh taborov in kasnejših finančnih težav ob likvidaciji hišne banke Factor – banke družbe Protej, sta si oba tabora razdelila plen v omenjeni družbi. Tako je Sonja Gole kljub prodaji podjetja francoskemu Triganu ostala še vedno največja posamična lastnica podjetja. Kupnina je znašala 181 milijonov evrov, s tem denarjem pa se je družba Protej ohranila pri življenju. V družbi Protej so razdelili svoje premoženje na tri stebre bivšega velikana ACH.

Prvi del je predstavljala Adria Mobil, drugi del trgovina z vozili in tretji del poslovno hotelirstvo. Lastništvo prvega obvlada Protej. Drugi del, v katerega spadajo Autocommerce v Ljubljani in drugih prestolnicah nekdanje skupne države so si po poročanju Svet24 z vložkom več milijonov evrov osnovnega kapitala prisvojili Janko Šemrov, Rasto Oderlap in Damijan Vuk. Direktor družbe je postal Oderlap.

Sonja Gole. (Foto: STA)

Omrežje Hermana Rigelnika obvladuje njegov sin Matej Rigelnik. Oba sta se skrila v tretjem krilu poslovnega konglomerata, v katerem lastniško obvladujeta družbo Grand Hoteli Union, z Grand hotelom Union, Central hotelom in hotelom Lev. A njihovemu poslovnemu konglomeratu lahko vsaj deloma prekriža načrte Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), ki bije bitko z Rigelnikovim klanom vse od prodaje Adria Mobil francoski družbi Trigano, ko so jih s ponudbo 83 evrov na delnico iztrgali iz lastništva ACH.

Poravnalni odbor pod močnim vplivom Rigelnikovega omrežja spregledal vse ključne dokaze VZMD-ja
Vendar kot je navada v Sloveniji, ko so v igri vplivni gospodarski in finančni igralci levega omrežja, jim na pomoč, kljub znanim dokazom, priskoči slovenski pravosodni sistem. Nič drugače ni sedaj, ko svojo bitko s Poravnalnim odborom (PO) bije VZMD pod vodstvom predsednika mag. Kristjana Verbiča. Kljub temu, da je VZMD z neodvisno revizijo in s pomočjo zunanjih strokovnjakov dokazal, da bi morala biti cena za delnico 270 malih delničarjev vsaj 183 evrov, to Poravnalnega odbora (PO) ni prepričalo, da bi presodili v njihovo korist. Kot smo že poročali, je družba Protej ponudila le 83 evrov za delnico, s tem pa so hoteli močno oškodovati male delničarje.

Poravnalni odbor v postopkih na sodišču ni upošteval nobenih predloženih dokazov VZMD. Tako niso upoštevali niti njihovega dvajset  strani dolega poročila, niti jim niso omogočili dostopa do cenitvenega poročila družbe Delloitte svetovanje. Na podlagi tega poročila je glavni delničar družba Protej določil višino denarne odpravnine 83 evrov za delnico ACH, čeprav so v VZMD na obravnavah Poravnalnega odbora večkrat opozorili ter od njih zahtevali, da jim zagotovijo predmetno poročilo.

Za 270 malih delničarjev družbe ACH gre za popolnoma nesprejemljive okoliščine, saj mali delničarji niso bili ustrezno in celovito informirani glede načina, kako je Protej določil višino odpravnine. Po njihovem mnenju bi moral PO od glavnega delničarja – družbe Protej – zahtevati, da vsa cenitvena poročila, ki so služila kot strokovna podlaga za določitev denarne odpravnine nemudoma v celoti posreduje VZMD kot predlagatelju postopka pred PO.

Takšna poročila nimajo oz. ne morejo imeti oznake poslovna skrivnost, zato je način delovanja PO še toliko bolj nenavaden. Ne gre prezreti, da se predmetno poročilo družbe Deloitte nanaša na oceno vrednosti za namen iztisnitve malih delničarjev. Iztisnitev oz. izključitev malih delničarjev je zakonsko dopusten način razlaščanja lastnikov, vendar zgolj ob normativno določenih pogojih, med katere sodi tudi transparenta in jasna utemeljitev predlagane višine denarne odpravnine. To naj bi bila razvidna v cenitvi družbi Deloitte, ki pa je za manjšinske delničarje ostala skrita.

Predsednik VZMD Kristjan Verbič. (Foto:STA)

Zato je popolnoma nesprejemljivo, da VZMD kot predlagatelj postopka pred PO ni razpolagal z izhodiščnimi cenitvenimi poročili, ki so bila v nadaljevanju na zahtevo PO izbranega izvajalca BDO. Predlagatelji, ki jih zastopa VZMD, vse od datuma izključitve 28. aprila 2017 niso imeli možnosti, da bi v celoti kritično presojali predlog družbe Protej. Zato so bili v VZMD prisiljeni, da so se s pomočjo zunanjih strokovnih sodelavcev opirali na javno dostopne podatke o družbah iz nekdanje Skupine ACH in parcialne podatke podane s strani glavnega delničarja. Na ta način so npr. ugotovili, da je glavni delničar podatke o Skupini Adria Mobil ( naložba v Adrio Mobil predstavlja glavnino vrednosti vseh sredstev ACH) izkazoval v veliki meri za netočno in zavajajoče, o čemer je VZMD Poravnalni odbor tudi obvestil. A kljub vsem opozorilom je bilo vso delo VZMD brez učinka.

Družba Protej po besedah VZMD-a revizijski družbi BDO določala končno podobo revizijskega poročila
V nadaljevanju bomo razkrili, da gre za pravo škandalozno zadevo, o čemer priča tudi podatek, da je družba Protej komunicirala z izvajalcem cenitvenega poročila BDO ter mu sama dajala napotke glede končne priprave poročila. Po mnenju VZMD gre za več kot enakopravno obravnavanje strank v sodnem postopku, v katerem je družba Protej kot finančno bistveno močnejša stranka v postopku razpolagala z vso dokumentacijo vseh povezanih družb v nekdanji družbi ACH in jo po svojih potrebah dajala PO in cenilcem  iz družbe BDO.

A pri PO so se odločili drugače. Zahteve VZMD je PO spregledal in jih tekom postopka niso niti obvestili o osnovnih izhodiščih ocenjevalske naloge izvajalca, kar zopet kaže na pristransko vlogo sodne veje oblasti. Po mnenju predsednika VZMD Verbiča je bilo mnenje revizijske družbe BDO omejeno zgolj na ozko določena področja iz naročila PO, ki se navezujejo na preverbo cenitve družbe Protej na dan 30. septembra 2016. Njihovo mnenje ne izraža samostojne in neodvisne cenitve kot je razkrilo neodvisno poročilo VZMD. Srčiko problema tudi dejstvo, da je bila delana cenitev družbe ACH na datum 30. septembra 2016 in ne na datum izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe 28. aprila 2017, kot to zahteva Zakon o gospodarskih družbah in kot je PO zagotovil na sestankih s strokovnimi sodelavci VZMD.

 

V VZMD menijo, da če bi PO deloval strokovno in neodvisno, bi iz mnenja BDO moral razbrati omejitve in priporočila, ki jih je v zvezi z delom PO izpostavil sam BDO. V nadaljevanju bomo prikazali, kako so s revizijskimi poročili v družbi Protej ocenjevali svoja najbolj vredna podjetja Adria Mobil in Avto Triglav.

V družbah Adria Mobil in Avto Triglav zavestno navajali lažne podatke, da so lažje iztisnili male delničarje
Pri družbi Adria Mobil je med datumom 30. septembrom 2016 (dan cenitve Deloitte) in 28. aprilom 2017 ( dan iztisnitve, ki je odločilen za določitev vrednosti delnice) prišlo do materialne spremembe v poslovanju Skupine Adria Mobil kot najpomembnejše družbe v skupini ACH. Med drugim so v VZMD ugotovili, da popravki poslovanja za Adrio Mobil, ki jih je izvedel BDO, v celotni ne pojasnjujejo dejanskega izboljšanja poslovanja Adrie Mobila.

Herman in Matej Rigelnik. (Foto: STA, Facebook)

BDO izpostavlja, da je bila dejanska EBITDA v letu 2016 (torej celo pred datumom izključitve) višja od s strani BDO popravljene EBITDA v napovednem letu 2021 (pet let kasneje), pri čemer njihova naloga ni bila, da ugotavljajo dejansko EBITDA v času izključitve in iz nje izhajajoče projekcije poslovanja in posledično izračun vrednosti, ampak je njihova naloga bila zgolj izvesti popravek projekcij družbe Deloitte, ki so v osnovi povsem napačne. Prilagoditve BDO so se torej izvajale na napačno osnovo in ne na dejanske rezultate Skupine Adria Mobil, kar bi bilo edino smiselno in pravilno.

Avto Triglav je predstavljal prvotno družbo, okrog katere je nekdanji dolgoletni predsednik ACH in ustanovni član Kučanovega Foruma 21 Herman Rigelnik zgradil svojo poslovni finančni konglomerat. Tako je revizija BDO ugotovila, da je bila ocena vrednosti podjetja Avto Triglav v višini 900 tisoč evrov neprimerna. Ta ocena je po besedah VZMD desetkrat višja in je bolj skladna z oceno predlagateljev, ki so jo izvedli na podlagi oceni likvidacijske vrednosti iz dneva 31. decembra 2016.

Družba Avto Triglav d.o.o. je bila skupaj z drugimi družbami iz avtomobilskega stebra oddeljena v novo družbo ACH 2 d.o.o. Družba ACH 2 se je v septembru 2019 prodala za več kot 60 milijonov evrov.

Na tej podlagi utemeljeno sklepamo, da v kolikor bi izvedli neodvisno in celovito vrednotenje družbe Avto Triglav d.o.o. in ostalih družb iz t.i. avtomobilskega stebra na dan 28 aprila .2017 na podlagi metode diskontiranih denarnih tokov, bi dobili bistveno višjo oceno vrednosti kot izhaja iz prilagojene ocene BDO. Morebitna sinergijska premija, ki jo je bil pripravljen plačati strateški kupec v transakciji iz leta 2019, ne more v celoti pojasniti tako velikih razlik v vrednosti ob nespremenjenih tržnih in poslovnih okoliščinah.

V nadaljevanju naše zgodbe bomo razkrili delovanje družbe Union hoteli in Rigelnikovega klana, kjer ima glavno besedo sin Hermana Rigelnika Matej Rigelnik in delovanje Poravnalnega odbora. Največji lastnik družbe Union Hoteli d.o.o. je holding AXOR. Kot zanimivost, eden izmed nadzornikov je tudi Herman Rigelnik. Več sledi.

Luka Perš

Popravek:

Sorodno

Zadnji prispevki

Spomenika revolucije in Edvarda Kardelja ne sodita ob spomenik slovenske osamosvojitve

Predsedstvo Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve je izrazilo stališče,...

Po Golobovi napovedi o reformi zdravstva novih pet kirurgov dalo odpoved

Pred dnevi se je premier Robert Golob spet izprsil...

Varnostni strokovnjak opozoril profesorja FDV, da trosi neresnice o Gazi

"Nekaj pomislekov ob Prebiličevim politiziranju. Genocid – primerjati Srebrenico...

Na prireditvi Vinska vigred peterica s pestmi nad kandidata SLS za evropskega poslanca

Sinoči je v Metliki na prireditvi Vinska vigred pet...