Število okužb se niža, a nismo še v oranžni fazi, o tem bo vlada odločala jutri; v februarju predvidoma dobimo več kot 144 tisoč doz cepiva!

Datum:

V nedeljo in ponedeljek je bilo opravljenih 5230 testov med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju, med njimi je bilo pozitivnih 94 oseb. Več je bilo testiranja tudi ostalih posameznikov in tam je bil delež pozitivnih približno enak 1,8 odstotka. “Prednost hitrih testov je dostopnost in enostavnost, slabost pa, da niso tako zanesljivi kot PCR testi,” je dejala sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne in opozorila, da je v primeru nizke pojavnosti virusa v populaciji, za potrjevanje pozitivnih hitrih testov, potreben še dodaten PCR test. Dr. Tadej Avčin pa je pojasnil, da je za okužbe s koronavirusom vedno več spoznanj, da povzročajo tudi različne avtoimunske zaplete, ki pa se pogosteje pojavljajo pri otrocih – zaplete je tudi bolj podrobno opisal.

                   

Danes naj bi v Slovenijo prišla pošiljka cepiva proti covidu-19, in sicer 17.500 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech, v petek pa naj bi v Sloveniji dobili še 9.600 odmerkov cepiva proizvajalca AstraZeneca. Skupno bo tako v Slovenijo februarja predvidoma prišlo 144.690 odmerkov. Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) priporoča, da bi s cepivom AstraZeneca cepili ljudi, stare med 18 in 64 let, saj je za starejše na voljo premalo podatkov o učinkovitosti cepiva. Se pa cepljenje s tem cepivom priporoča za nepokretne osebe, predvsem zato, ker  je to cepivo stabilnejše in omogoča transport tudi do doma. Sicer še kar nekaj prebivalcev starih 80 let in več čaka na cepljenje, saj v tem času število odmerkov ni zadostovalo za vse. Hitrih testov iz javnega naročila v decembru pa je nekaj še na voljo. Zelo kmalu pričakujemo teste iz skupnega naročila Evropske komisije, prav tako izvajalci storitev teste naročajo tudi sami. Predvidoma v enem tednu, bo objavljeno novo javno naročilo za teste.

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida so sodelovali državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje mag. Marija Magajne, mag. Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, pediater prof. dr. Tadej Avčin iz Pediatrične klinike UKC Ljubljana in prof. dr. Mojca Juriševič iz Oddelka za temeljni pedagoški študij Pedagoške fakultete v Ljubljani.

Včeraj je bilo v Sloveniji opravljenih 1.493 PCR testiranj. Potrjene so bile 204 nove okužbe. Opravljenih je bilo tudi 9.760 hitrih antigenskih testov. Z njimi je bilo potrjenih 153 novih okužb. Po podatkih Sledilnika covid-19 je bil delež pozitivnih med PCR-testi 13,7-odstoten, med hitrimi antigenskimi testi pa 1,6-odsoten. V bolnišnici se je zdravilo 945 oseb, intenzivno nego jih je rabilo 162. Umrlo je 19 bolnikov. 7- dnevno povprečje je znašalo 842 potrjenih primerov. Aktivno okuženih ljudi je trenutno 14.437, kar pomeni, da število okužb upada. Skupno je do zdaj umrlo 3.654 oseb.

Množično testiranje pripomore k zmanjševanju prenosov
Ta konec tedna smo na terenu obiskali ZD Tolmin, je povedala državna sekretarka Marija Magajne. Osebje zdravstvenega doma je v sodelovanju z zaposlenimi v DSO-jih poskrbelo za obolele, tako da jih večinoma ni bilo treba voziti v bolnišnice. “Seznanili so nas, kako izvajajo cepljenje za zaposlene in cepljenje prednostnih skupin. Glede hitrega testiranja so nas seznanili, da nimajo slabih izkušenj. Do sedaj so uporabljali tri različne teste, so pa k testiranju pristopili strokovno in odgovorno. Vsi zaposleni, ki rokujejo s hitrimi testi, so imeli usposabljanja,” je pojasnila. Množična testiranja se v tem tednu izvaja intenzivno po vsej državi, v lokalnih okoljih, za zaposlene v vzgoji in izobraževanju pa tudi v gospodarstvu in na smučiščih. “Hitri testi so lahko pomemben dodaten ukrep v epidemiji, saj tako najhitreje iz populacije izločimo okužene posameznike, ki sicer ne kažejo znakov okužbe, ali pa so ti znaki tako blagi, da jih spregledajo. Množično testiranje pripomore k zmanjševanju prenosov,” je poudarila Magajnova in pojasnila, da so do ponedeljka s hitrimi testi odkrili okoli 6200 pozitivinih oseb, vsak od njih bi nevedoč virus širil naprej.

V primeru nizke pojavnosti virusa v populaciji, je za potrjevanje pozitivnih hitrih testov potreben še dodaten PCR test
V nedeljo in ponedeljek je bilo opravljenih 5230 testov med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju, med njimi je bilo pozitivnih 94 oseb. Več je bilo testiranja tudi ostalih posameznikov in tam je bil delež pozitivnih približno enak 1,8 odstotka. “Prednost hitrih testov je dostopnost in enostavnost, slabost pa, da niso tako zanesljivi kot PCR testi. Še najbolj se v strokovnih krogih bojimo lažnega občutka varnosti pri negativnem rezultatu, češ, saj sem negativen, lahko pozabim na ukrepe. Ko smo v Sloveniji uvedli hitre teste so bili pripravljeni tudi algoritmi ukrepanja tistim, ki teste izvajajo. V njem piše, da je v primeru nizke pojavnosti virusa v populaciji, za potrjevanje pozitivnih hitrih testov potreben še dodaten PCR test.”  Množičnega testiranja ne izvaja samo Slovenija, pač pa tudi Nemčija, Grčija, Hrvaška, Češka, na Madažarskem in tako dalje. Avstrijska strategija se osredotoča na tri ciljne skupine. Prva simptomatični primeri, druga asimptomatični primeri in testiranje posebnih skupin, npr. učiteljev kot v Sloveniji. V Avstriji v nekaterih skupinah pozitiven rezultat testa potrjujejo s testom PCR. Podariti je treba, da je smiselno potrjevanje s PCR-jem, kadar je prevalenca, pojavnost virusa med prebivalstvom nizka. “Glede na to da se v Sloveniji pojavnost virusa že zmanjšuje v populaciji, bo smiselno preverjanje s PCR-jem vseh pozitivnih testov, predvsem v nekaterih skupinah,” je še opozorila državna sekretarka.

V Sloveniji ostajamo pri štirih potrjenih primerih angleške variante virusa
23. januarja je NLZOH kot donacijo slovaške vlade v Bratislavi prevzel testne komplete namenjene odkrivanju sprememb v dednem zapisu virusa SARS-CoV-2. “Nekateri mediji so navajali, da gre za 16 potrjenih primerov, kljub temu, da sem večkrat navedla, da gre v primeru slovaškega testa za presejalni test in je potrebno rezultate preveriti z metodo sekvenciranja,” je opozorila Tjaša Žohar Čretnik.  V januarju so torej s slovaškim PCR testom izvedli testiranje 877 vzorcev in pri 16 vzorcih dobili pozitiven rezultat. Pri enem od teh vzorcev v nadaljevanju sekvenciranja niso izvedli, ker je šlo za primer osebe, ki je bila kot pozitivna na angleško varianto virusa potrjena že v Belgiji. Pri enem vzorcu sekvenciranje ni uspelo, pri drugih 14 vzorcih pa so bile prisotne druge variante virusa. V Sloveniji tako ostajamo pri štirih potrjenih primerih angleške variante virusa, ki smo jih ugotovili skozi s sekvenciranjem, izvedenim na podlagi epidemiološke indikacije.

Osnovni namen uporabe HAT je čim hitrejša napotitev oseb z visokim virusnim bremenom v samoizolacijo
Namen študije je bilo preveriti, ali analitske sposobnosti HAT dosegajo navedbe proizvajalca, nacionalna priporočila, priporočila WHO in preveriti, kakšni sta občutljivost in specifičnost HAT v skupini brezsimptomnih okuženih oseb v primerjavi z metodo PCR. Ker se v skupini brezsimptomnih preiskovancev v tednu, ko se je izvajalo testiranje, ni doseglo ciljnega števila 50 PCR pozitivnih preiskovancev, so z vzorčenjem nadaljevali in ga v preteklih dneh tudi zaključili. Test se je v vseh skupinah izkazal za dovolj specifičnega upoštevaje nacionalne smernice in smernice WHO. Glede občutljivosti test zahteve WHO izpolnjuje v celotni skupini simptomatskih preiskovancev, nacionalna priporočila pa v skupini tako simptomatskih kot brezsimptomnih preiskovancih, pri katerih je prisotnega veliko virusa. “S primerjavo rezultatov verifikacij HAT različnih proizvajalcev izvedenih po protokolu WHO nadalje ugotavljamo, da daje HAT primerljive rezultate z drugimi, že verificiranimi HAT. Verifikacija potrjuje, da je pri uporabi HAT izjemnega pomena, da se preiskovancem pravilno predstavi vrednost negativnega rezultata, ki ne sme povzročiti občutka lažne varnosti,” je povedala Žohar Čretnikova in poudarila, da je osnovni namen uporabe HAT čim hitrejša napotitev oseb z visokim virusnim bremenom v samoizolacijo v populacijah, ki jih ne zmoremo testirati s PCR metodo.

Lažno pozitivni testi se pojavljajo v skupinah. Vzroki so lahko način izvedbe, način hranjenja ali slabša stabilnost reagentov. Testi, ki jih je Slovenija naročila, so enakovredni ostalim testom na trgu z mednarodno verifikacijo.

Za okužbe s koronavirusom je vedno več spoznanj, da povzročajo tudi različne avtoimunske zaplete, pogosteje se pojavljajo pri otrocih
Prof. dr. Tadej Avčin prihaja z oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, kjer obravnavajo neinfektivne imunsko posredovane zaplete po okužbi z novim koronavirusom. Za te okužbe z novim koronavirusom je vedno več spoznanj, da povzročajo tudi različne avtoimunske zaplete, ki se lahko pojavijo po okužbi z različnimi virusi. Novi koronavirus lahko povzroča cel spekter avtoimunskih stanj, ki lahko prizadanejo različne organe. Pogosteje se pojavljajo pri otrocih, zdi se, da imunski sistem pri otrocih lažje obvlada akutno okužbo, ima pa več zapletov s prekomernimi imunskimi odzivi na sam virus. “Dve najpogostejši stanji, ki jih diagnosticiramo, sta večorganski vnetni sindrom in vnetje drobnih žil, kovidvaskulitis,” je povedal Avčin. “Prvega otroka smo diagnosticirali septembra, v prvem valu nismo imeli nobenega bolnika, so pa kolegi iz tujine poročali o teh primerih. Na Pediatrični kliniki smo do konca leta identificirali 20 otrok, po novem letu pa še 6,” je Avčin bolj podrobno predstavil številke in pojasnil, da so imeli štirje otroci prej diagnosticirano okužbo s covidom, večina jih je imela asimptomatski potek bolezni, vsi pa so imeli visoke vrednosti protiteles proti Sars-COV-2. Primerjava je pokazala, da je možnost, da otrok razvije večogranski vnetni sistem, izrazito manjša, manj kot 0,1 odstotka.

Klinični znaki zapleta – večorganskega vnetnega sindroma
Klinični znaki tega zapleta so videti tako, da je običajno prvi simtpom visoka vročina, ki je takšna, da jo je težko zbiti, mogoče pade, a se znova dvigne, utrujenost in slabost. Otroci imajo pogosto bolečine v trebuhu, nekateri imajo drisko, ni pa vodilni simptom, pijavi se tudi bruhanje. Kmalu se pojavi tudi prizadetost kože in sluznice, najpogosteje vidimo pordeli očesni veznici, na koži pa izpuščaji, rdečine na dlaneh, podplatih. To so večinoma ti zgodnji simptomi, ki otroka pripeljejo k zdravniku. Ko pride otrok na kliniko, opravimo slikovne preiskave. Od 3 do 5. dneva pride do najtežjega zapleta, prizadetosti srca. Približno 90 odstotkov otrok ima prizadetost srca, in sicer pride do zmanjšanj krčljivosti srčne mišice, nekateri otroci imajo tudi prizadete žile, ki so pomembne za prehranjevanje srca. Ko pride do prizadetosti srca, otroci postanejo izrazito utrujeni, ta prizadetost lahko razmeroma naglo napreduje, lahko pride do življenja ogrožujočega srčnega ritma ali težkega popuščanja srca. “Tri bolnike smo imeli na intenzivni negi zaradi izrazitejše prizadetosti. Če ni hitrega prepoznavanja, so lahko deleži otrok, ki so na intenzivni višji, in posledice hujše.”

Znano, je da Sars-Cov-2 lahko aktivira imunski sistem na več načinov. En je nagla, izjemno huda huda aktivacija velikega deleža imunskih celic, drugi mehanizem je, da sam virus okvari določene dele celic tkiv in zaradi okvare pride do odmrtja, kar sproži vnetje. Tretji mehanizem je, da se pri prepisovanju genetskega materiala virusa tvorijo proteini, ki so v nasprotju z našimi, in tako pride do nastanka avtoprotiteles.

Zdravljenje in dolgoročno spremljanje bolnikov
Lahko je prizadet katerikoli drug organ, je pa to redkeje. Približno tretjina do četrtina bo imela prizadetost jeter, trebušne slinavke, žolčnik je lahko vnet, ledvice, pljuča pa pri manj kot četrtini otrok. V laboratorijskih izvidih pogosto vidimo tudi motnje strjevanje krvi in elektrolitov. Otroke se zdravi z močnimi protivnetnimi zdravili, imunoglobulini in sistemskimi steroidi, s katerimi se želi čim prej in čim hitreje ustaviti vnetje. Pri teh otrocih so uporabili biološko zdravilo, ki še močneje zavre vnetje. “Razmeroma dobro poznamo mehanizem bolezni, zato jo znamo usmerjeno zdraviti, ne vemo pa točno, kaj sproži to izrazito vnetje približno 2 do 6 tednov po preboleli okužbi s Sars-COV-2,” je dejal Avčin. Tudi dolgoročno je treba slediti tem  otrokom, predvsem je potrebno sledenje s strani srca, ker izrazito močno vnetje, ki je prizadelo srce, lahko povzroči brazgotinjenje. Pri teh otrocih se 6 mesecev od začetka bolezni spremlja srce. Spremljati pa je treba tudi stanje centralnega živčnega sistema, možne so manjše motnje pozornosti, spomina, zato bodo otroci spremljani s strani psihologov.

Drug zaplet: vnetje drobnih žil
Pri vnetju drobnih žil gre verjetne za mehanizem, kjer sam virus okvari endotelne celice, ki v tankem sloju varujejo naše žile, da ne pride do strjevanja krvi. Sam virus neposredno napade te endotelne celice, ki se zadebelijo, s tem pride do okvare prekrvavitve, večinoma na terminalnih delih telesa. Ti otroci imajo težave z različnimi izpuščaji v predelu prstov na nogah. Pri enem bolniku je prišlo do motnje prekrvavitve z odmrtjem dela kosti na obrazu. Klinično se izpuščaji kažejo z rdečino, imajo toplejše te dele, včasih lahko pride do manjših strdkov v teh drobnih žilah, manjših krvavitev, večinoma so to samoomejujoča stanja, ki po terapijah z nestereoidnim protivnetnim zdravilom v nekaj tednih izvenijo, in redko pride do razjede na koži, sluznici ali odmrtja delov kosti.

dr. Tadej Avčin (Foto: zajetje zaslona)

Mojca Juriševič je dejala, da v zadnje času slišimo, da učencem upada motivacija: “Za kakovostno motiviranost je potreben občutek, da smo povezavi z učiteljem in sošolci. Da nismo sami.” Upad motivacije je pričakovan. Gre za odziv na trajanje epidemije. Razlike med učenci se povečujejo. Vprašanje je, kako dobro znajo nekateri načrtovati učenje, koliko uspejo narediti sami.

Sara Bertoncelj

Sorodno

Zadnji prispevki

Kulturni boj je zadnja “deviza” levice

"S tem bi radi na plano potegnili devizo, ki...

Prepoved Airbnb bo stanovanjsko krizo še poglobila

Kot smo že pisali tukaj, je stranka Levica glavni...

Za samopromocijo bi tudi lagal

Kako daleč gre lahko posameznik za pridobivanje "všečkov", slave...

Ali so partizani osamosvojitelji? Malo morgen!

Predsednica države Nataša Pirc Musar je ob dnevu državnosti...