[Video] Če minister Karl Erjavec laže vsem nam, potem ne sme biti več minister: Danes nam laže o streljanju na Počku, jutri o arbitraži, pojutrišnjem o čem drugem za državo pomembnem …

Datum:

Glede na slišano, brigadir Škerbinc ni odgovoren za nočno streljanje na Počku, niti ni govoril neprimerno o zdravstvenem stanju načelnice GŠ SV Alenke Ermenc, zato se zastavlja vprašanje, zakaj je bil sploh razrešen.

Poslanec SDS in podpredsednik KNOVS Žan Mahnič je v izjavi za medije spregovoril o današnji seji komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri so opravili pogovor z brigadirjem Miho Škerbincem zaradi razjasnitve dejstev v zvezi z opravljenim nadzorom pooblaščene skupine KNOVS na sedežu OVS MORS z dne 23. 4. 2019. Kot je v izjavi za medije poudaril Mahnič, je po današnji seji jasno, da brigadir Miha Škerbinc ni govoril neprimerno o zdravstvenem stanju načelnice Generalštaba Slovenske vojske (GŠ SV), prav tako pa tudi ni odgovoren za nočno streljanje na Počku v marcu. “Glede na to, kar je brigadir danes povedal, je komisija sprejela tri sklepe, in sicer, da v nadaljevanju opravimo pogovor z načelnico GŠ SV Alenko Ermenc ter z vsemi pripadniki OVS MORS, ki so sodelovali pri zaslišanjih v poveljstvu sil, in z direktorjem OVS Dejanom Matijevičem. Sprejeli smo tudi sklep, da KNOVS po zaslišanjih pripravi poročilo o celotni zadevi in da o teh sklepih ter vsebini zaslišanja sam kot podpredsednik KNOVS obvestim javnost,” je povedal Mahnič.

Zaslišanje brigadirja Škerbinca je po besedah Žana Mahniča pokazalo, da ni neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice GŠ SV Alenke Ermenc, pa tudi, da ni odgovoren za nočno streljanje na Počku. “V zvezi s slednjim nam je brigadir dal tudi dokument, ki to dokazuje,” je poudaril Mahnič. Kot je pogovor s Škerbincem povzel Mahnič, je brigadir povedal, da je bil 106 dni poveljnik poveljstva sil in da govorice o zdravstvenem stanju načelnice GŠ SV niso bile prvi dogodek v tem času. Spomnil se je vsaj še treh primerov, ki so se začeli na enak način kot govorice o zdravstvenem stanju načelnice, “kar pomeni, da obstajajo pripadniki Slovenske vojske, ki jih brigadir Škerbinc imenuje neformalni informatorji, ki so zadolženi za to, da  izvajajo tako imenovano ovaduštvo, to je, da ovajajo poveljnike, pošiljajo naokrog SMS-sporočila, kaj se govori po Slovenski vojski, in da si tudi vse skupaj izmišljujejo”.

“Brigadir Škerbinc je povedal, da je do njega prišla informacija, da sta med seboj sprta poveljnik brigade in njegov namestnik. Ko je želel to raziskati, se je izkazalo, da to ni res. Bil je tudi na večerji na eni od tujih ambasad, kjer so bili tudi trije Slovenci, in naslednji dan je načelnica GŠ SV na kolegiju povedala, kaj je brigadir govoril na večerji in od nega zahtevala pojasnila,” je povedal Mahnič in dodal, da je tudi po teh dogodkih jasno, da v Slovenski vojski obstaja mreža ovaduhov, “ki vse, kar poveljnik počne, sporočajo naprej”.  Na to dejstvo je, po besedah Mahniča, brigadir Škerbinc načelnico večkrat opozarjal, ker se je večkrat pokazalo, da vse te govorice niso resnične. “Tak način dela je nedopusten in nesprejemljiv za profesionalno in tako pomembno organizacijo, kot je Slovenska vojska,” je povedal Mahnič.

“Tudi ko so se pojavili govorice in medijski zapisi o tem, da naj bi bila načelnica GŠ SV Alenka Ermenc zamenjana, je Škerbinc dejal, da je temu ostro nasprotoval, saj da vojska ne more na tak način menjati načelnikov, in je izrazil mnenje, da je primerna za opravljanje funkcije,” je nadaljeval Mahnič in dodal, da je Škerbinc v zvezi s postroji na seji komisije povedal, da je imel vsak ponedeljek govor pred postrojem in da ima več kot 200 prič, ki lahko potrdijo, da ni neprimerno govoril o zdravstvenem  stanju načelnice GŠ SV. “Dejal je, da se mu zdi nesprejemljivo in zavržno, da se prvega vojaka v državi, kar načelnica GŠ SV seveda je, na tak način obravnava in masakrira v medijih, da ima dovolj tega, da se širijo govorice o njenem zdravstvenem stanju, da so te govorice neprimerne in da slabijo ugled Slovenske vojske. Ni pa nikoli govoril, da se je načelnica zlomila ali da je nesposobna za to funkcijo,” je pričanje Škerbinca še povzel Mahnič in dodal, da je brigadir z nagovorom želel pomiriti vojake ter doseči, da se preneha z govoricami, ki nikomur ne koristijo. Pri tem je po besedah Mahniča Škerbinc dopustil možnost, da si je njegov govor kdo tolmačil drugače.

“3. aprila je bil brigadir obveščen, da na poveljstvo prihaja obveščevalno-varnostna služba (OVS) in da naj jim zagotovi nemoteno delo. Niso mu povedali, zakaj OVS prihaja, jim je pa omogočil prostor in zaslišanja. Zaslišani pripadniki Slovenske vojske so kasneje povedali, da so bila zaslišanja nenavadna, da so zahtevali zgolj odgovore da ali ne. Brigadir je prav tako povedal, da ga OSV ni zaslišala oziroma z njim ni opravila razgovora,” je še povedal podpredsednik KNOVS. Dejal je tudi, da mu je bilo v pogovorih z OVS in direktorjem OVS potrjeno, da ni storil ničesar narobe, eden od pripadnikov OVS mu je celo povedal, da se je lov na čarovnice neuspešno končal. “Sporno pri delu OVS je, da so delovali po 34. členu zakona o nalogah in pooblastilih policije, kar velja za primere raziskovanja kaznivih dejanj, tu pa je bilo brigadirju rečeno, da ne preiskujejo kaznivega dejanja,” je še povedal Mahnič in dodal, da je brigadir tudi povedal, da ga je poklicala načelnica GŠ SV in mu dejala, da ga bo razrešila, ko pa jo je vprašal, zakaj, pa mu je odvrnila, da zaradi govoric.

Poslanec SDS Žan Mahnič  (Foto: Veronika Savnik)

“Kontekst je bil torej povsem drugačen, kot so ga očitno razumeli nekateri, bode pa v oči, zakaj je OVS, ki je zaključil poročilo 12. aprila in ni ugotovil kršitev, še enkrat delal neko poročilo, po tem, ko je bila vložena interpelacija proti ministru za obrambo in ko smo sprejeli sklepe na KNOVS. Kot je takrat poročala novinarka Suzana Perman, so v tem novem dokumentu ugotovili obremenitve proti brigadirju Škerbincu. Sprašujem se, kako je mogoče, da OVS najprej zadevo zaključi, tudi naši komisiji reče, da je zaključila zadevo, minister govori, da še poteka neka preiskava, potem pa, glede na vse, kar se je prej dogajalo, OVS zaključi poročilo tako, kot ustreza ministru Erjavcu. Vprašanje je, ali gre zopet za zlorabo OVS?” se je vprašal Mahnič, ki je tudi omenil, da brigadirja Škerbinca po njegovem pričevanju ne moti, da je bil razrešen, “temveč način razrešitve, ki je bil nečloveški in nezakonit”.

Kar se tiče streljanja na Počku, je brigadir komisiji dal dokument oziroma poročila, ki ga je na ministra za obrambo naslovila načelnica GŠ SV Alenka Ermenc. Pri tem je Mahnič prebral nekatere izseke iz poročila, ki so za brigadirja Škerbnca v celoti razbremenilna. V dokumentu, podpisanem s strani Ermenčeve, namreč piše: “Iz obvestila o odobrenih aktivnostih na območju poligona Poček za mesec marec 2019 izhaja, da so bile aktivnosti načrtovane in sovpadajo z ostalimi načrti in ukazi ter da je bila o njih obveščena javnost.” Mahnič je ob tem dejal, da je minister Erjavec trdil, da o teh streljanjih niso vedeli ničesar. Nato v dokumentu še piše: “V sklopu priprav za vaje 2019 je bil izveden niz pripravljalnih aktivnosti in sestankov za nemoteno izvedbo načrtovanih vaj v Republiki Sloveniji in tujini. Izvedena je bila predstavitev vaj, vključno z zahtevami po dodatnih navodilih in usmeritvah ministra za obrambo. Skozi predstavitve vaj je bila večkrat izpostavljena tudi problematika OSVAD Poček. Glede na posredovane usmeritve in navodila ministrstva menimo, da je Slovenska vojska opravila svoj delež aktivnosti s ciljem pravočasnih priprav za izvedbo vaj, tako z obveščanjem širše javnosti kot tudi z obiski pri ključnih nosilcih lokalnih oblasti in skupnosti, potekali so pogovori z občino Postojna.”

“Pri tem smo upoštevali usmeritve ministra za obrambo, da se kljub odstopu občine Postojna od dogovora med MORS in občino Postojna striktno držimo določil in omejitev iz le-tega, torej do 10 dni se strelja lahko tudi po 23. uri oziroma da se v nočnem času do 10 dni na mesec strelja, poleti pa je omejitev od junija do septembra 23. ura. Te jasne usmeritve so bile delegirane po liniji poveljevanja in kontrole na podrejene poveljnike poveljstev in enot, ki izvajajo aktivnosti na tem območju. Usmeritve so vključene v akte vodenja in poveljevanja. Pri izvajanju vaj se tako navodila in usmeritve dosledno tudi upoštevajo. Usmeritve in navodila so razvidni tudi iz prilog tega poročila. Glede na opisane ugotovitve menimo, da Slovenska vojska ni kršila dogovora in je izvajala načrtovane aktivnosti v načrtovanem času in na način, ki je predpisan. O svojih aktivnostih je redno in pravočasno obveščala zainteresirano javnost. Menimo tudi, da je Slovenska vojska dosledno izvajala vsa prejeta navodila v povezavi z aktivnostmi na OSVAD Poček. Tudi v primeru vaje SOKOL so potekali načrtovanje, usklajevanje in obveščanje ter samo izvajanje aktivnosti na vadbišču Poček, skladno z dogovorom, usmeritvami in načrti, ki so bili dani s strani Vlade RS in ministra za obrambo. Z načinom izvajanja nismo kršili nikakršnih normativnih določil,” je Žan Mahnič navedel dokument, pod katerega je podpisana generalmajorka Alenka Ermenc, načelnica GŠ SV.

“Ta dokument postavlja na laž ministra za obrambo, da ni bilo načrtovano streljanje, da nihče ni vedel, da bo potekalo nočno streljanje, ter da je bila linija poveljevanja jasna in da jo je brigadir Škerbinc kršil. Prav načelnica generalštaba tu vse te navedbe zanika,” je poudaril Mahnič. Ob tem je dejal, da če minister Karl Erjavec tako laže vsem nam, potem ne sme biti več minister. “Danes nam laže o tem, jutri o arbitraži, pojutrišnjem o čem drugem za državo pomembnem. Ta dokument, podpisan s strani Ermenčeve, pa postavlja na laž ministra in tudi opere izmišljene krivde brigadirja Miho Škerbinca,” je povedal Mahnič.

Karl Erjavec in Miha Škerbinc (Foto: STA)

Ob tem je še dejal, da je Slovenska vojska streljala skladno z usmeritvami ministra. “Če je Slovenska vojska streljala do 3. ure zjutraj, to pomeni, da so to bile usmeritve ministra. Še dva dokumenta, ki jih je omenil brigadir Škerbinc, dokazujeta, da sta tako vlada kot minister vedela, da bo streljanje tuje in slovenske vojske potekalo ponoči in da bo streljanje s težkimi kalibri,” je še navedel Mahnič.

Nazadnje je še pojasnil, da so poslanci sejo KNOVS danes prekinili, da pa je današnja seja še enkrat več postavila na laž ministra za obrambo Karla Erjavca. “Če brigadir Škerbinc ni bil kriv za nočno streljanje na Počku in če ni bil kriv za govorice o zdravstvenem stanju načelnice, kar je povedal tudi OVS, potem se zastavlja vprašanje, zakaj je bil sploh razrešen,” je dejal Mahnič in dodal, da brigadir Škerbinc predvideva, da je do njegove razrešitve prišlo, ker je želel, da se opravi transparenten nakup vozil 8×8, in ker je pred letom in pol opozarjal, kaj se bo zgodilo ob takšnem postopku nakupa, kot je predviden. “Brigadir Škerbinc meni, da je bil verjetno razrešen tudi zato, ker je opozarjal, da bo 2019 pomembno leto – 70 let zveze Nato, 15 let našega vstopa v Nato, številne načrtovane vaje –, in tistim, ki želijo drugačno usmeritev Slovenske vojske, verjetno ta opozorila niso bila všeč,” je povedal podpredsednik KNOVS.

“Glede na to, kar sem slišal, zaključujem, da brigadir Škerbinc ni govoril neprimerno o zdravstvenem stanju načelnice in ni kriv za nočno streljanje na Počku, upam pa, da bomo ugotovili, kdo je te govorice sprožil in kdo jih je preko SMS-sporočil in drugih sredstev komunikacije lansiral,” je zaključil Mahnič.

J. G.

Sorodno

Zadnji prispevki

Zakaj ne “fajtajo” za 200 tisoč Slovenk brez stalnega ginekologa?

Neiskrenost Inštituta 8. marec se razkriva z dejstvom, da...

Kakšne bodo posledice zaletave in aktivistične zunanje politike Tanje Fajon?

V Sloveniji in tujini je odmeval bizaren izraz žalosti...

Za Trumpovo dokumentacijo so bili pripravljeni tudi ubijati

Agenti FBI, ki so zasegli Trumpovo predsedniško dokumentacijo v...

Odtujenost prebujenske elite

V mnogih evropskih državah se krepi nezaupanje v politično...