[Video] Indija, Kitajska in ZDA nimajo kuponov, ki obremenjujejo TEŠ 

Datum:

Energetika, zelena preobrazba in prihodnost oskrbe z energijo so teme, ki ne odmevajo le v energetskem sektorju, temveč imajo neposreden vpliv na naše vsakdanje življenje. “Če pogledamo naš prehod, to ni prehod, to je prelom”, opozarja poslanec SDS Franc Rosec in dodaja, da mora biti prehod postopen. Energetski koncept se ne more spreminjati, tako kot se moda. “Konec koncev gospodarstvo je konkurenčno tudi glede na ceno električne energije, ki jo dobi v naši državi.”

Franc Rosec je v oddaji Signal pojasnil, kaj prinaša nov energetski zakon in kako bo vplival na naša življenja. “Prinaša nov obračun omrežnine in posega v način sistema ogrevanja stanovanjskih objektov. Deklarira se na novo, da se v strnjenih naseljih ne dovoli več ogrevanja na plin oziroma na biomaso, lahko se ogrevanje na ta način izvede na podeželju na nekih širših lokacijah. Spet pa bo to odvisno od lokalnega energetskega koncepta, ki ga sprejme vsaka občina posebej, ampak smernice za ta koncept bo določila država oziroma resorno ministrstvo”, je pojasnil in glede cen omrežnin povedal, da je prejšnji način omrežnin upošteval nočno in dnevno tarifo, prehajamo pa v zimsko in letno tarifo, kjer je še znotraj tega 5 časovnih blokov. Ko preverjamo in analiziramo to po njegovih besedah pridemo do rezultata, da bo energija dražja.

Vodja sektorja proizvodnje pri energetiki Ljubljana Primož Škerl je v oddaji pojasnil, kaj je sploh omrežnina, in sicer, da je to strošek, ki ga vsak odjemalec elektrike, zemeljskega plina plača svojemu distributerju, da sploh dobi energijo do sebe. “Elektrika teče po žicah, plin teče po ceveh, to je treba zgraditi, vzdrževati, plačati ljudi, ki delajo na teh sistemih. Vse to se pokriva iz omrežnine.” Agencija za energijo pa je po njegovih besedah tista, ki določa cene za sisteme distribucije prenosa električne energije in plina.

V zvezi z energetskim zakonom je soustanovitelj in nekdanji predsednik Zelenih Vane Gošnik povedal, da nov energetski zakon prinaša po njegovo tri bistvene posledice. Eno je povečanje cen električne energije in energije nasploh, to pomeni naraščanje energetske revščine. Drugič, prinaša popolno zmedo, kar ponazarja način obračunavanja omrežnine, noben normalni človek si namreč ne bo mogel izračunati, koliko bo plačeval za električno energijo v prihodnosti. Tretjič, prinaša nadaljevanje te neumnosti, ki se imenuje solarizacija Slovenije. “Slovenija ima takšno sončne obsevanje, ki ji niti slučajno ne omogoča neko približno samozadostnost s sončno energijo, pomeni pa velik prenos denarja, tudi preko omrežnine iz pretežno dobro stoječih ljudi (srednji sloj) in tistih, ki so bolj revni, k bogatim. To je sončna energija”, je opozoril in ob tem opomnil, da imamo danes oskrbo z energijo iz sončnih elektrarn pri okoli 3 odstotkih. Poudaril pa je, da nikoli ne smemo zamenjevati moči sončnih elektrarn z dejansko energijo, ki jo pošljejo v omrežje. Ko je oblačno in ponoči, sončne elektrine ne delajo, v omrežju pa mora biti vseskozi frekvenca 50 Hz, ki jo zagotavljajo backupi v obliki stabilnih proizvodenj, kar je v tem trenutku pri nas Termoelektrarna Šoštanj.

Nabor ponudnikov plina se bo začel krčiti
V zvezi s tem, kaj sprememba zakonodaje prinaša tistim, ki se ogrevajo na plin in biomaso, je Rosec povedal, da ta zakon najbolj datira na nove gradnje, stopa pa v veljavo 1. 7.,  kar pomeni, da od takrat ne bo dovoljeno v strnjenih naseljih graditi stanovanjskih objektov, pri katerih bi se ogrevali na plinske kotle ali na biomaso, kot sekundarni vir pa boš lahko imel majhen kaminček. “Pojavlja se nazaj težava, z letom 2028 naprej se koncesije za plin ne bodo več podeljevale”, je izpostavil in dodal, da to pomeni, da se bo pričel nabor ponudnikov plina krčiti. “Lahko, da bodo imeli vsi tisti obstoječi odjemalci, ki se ogrevajo s plinsko pečjo, težave po letu 2028”, je opozoril in spomnil, da priporočilo Evrope navaja, da vsaka država članica EU zmanjša porabo nekje do 15 odstotkov. “Gleda se, kje bi se lahko zmanjšalo, priložnost je, da se to naredi na segmentu stanovanjskih objektov, s tem pa se ustvarja prostor za toplotne črpalke. S tem ko jih je več, so ljudje odvisni od elektrike.”

Foto: Nova24TV

Vsa energija, ki teče po obstoječi infrastrukturi zemeljskega plina bi morala po besedah Škerkla prestopiti na neko drugo infrastrukturo, preferira se električno infrastrukturo. Kot je opozoril, obstoječa električna infrastruktura tega ne bo zmogla, potrebne bodo velike investicije, da bi kompletno energijo iz plina prenesli na elektriko. “Rabimo tudi elektrarne. Ampak sončne elektrarne delujejo poleti, pa podnevi ko je sonce, ob oblačnih dnevih in pozimi se ne proizvaja nič. Realno imajo v letu približno tisoč obratovalnih ur od slabih devet tisoč, kolikor jih je vsako leto”, je izpostavil in dodal, da je potrebno močno  premisliti tako politiko.

TEŠ bi moral namesto plačevanja CO2 kuponov dobiti nagrado
Gošnik je spomnil, da je Slovenija tako kot podobne razvite države pospeševala porabo plina, nato je prišel zlom, nekaj je prispevala vojna v Ukrajini in razbitje, drugo pa prekinitev Severnega toka, s tem pa zmanjšanje dobave zemeljskega plina iz Rusije. Američani, ki že najmanj 20 let proizvajajo plin iz ogljikovodikov z metodo frackinga so po njegovih besedah blazno povečali izvoz plina, na Krku pa širijo terminal za utekočinjeni plin (LNG), in bodo oskrbovali precejšen del Evrope s plinom, mi pa z novim energetskim zakonom to umikamo, je dodal in biomaso (po domače drva) označil za obnovljiv vir. V zvezi s Termoelektrarno Šoštanj je opozoril, da predstavlja edini stabilni vir, ki lahko zagotavlja 50 Hz v omrežju. “Če je ta pred 30 leti onesnaževal okolje, sušil drevesa z izpusti SO2, je danes drugače, sedaj izhaja ven tako rekoč para. TEŠ proizvaja C02, ki predstavlja glavni pogoj za fotosintezo, povečujejo v okolici rast dreves, namesto CO2 kuponov, ki jih plačuje, bi moral dobiti nagrado”, je prepričan Gošnik.

Foto: Nova24TV

Rosec je opozoril, da imamo v državi večji letni prirast biomase kot ga uspemo posekati in nekaj proizvesti. Ostanek se razkroji in se pri tem sprošča CO2. “Tudi v Franciji in Nemčiji so imeli neke pomisleke v zvezi z omejitvijo ogrevanja stavb, ampak v Nemčiji so to že odložili na 2046”, je spomnil in dodal, da so prišli do spoznanja, da ne moreš kar čez noč to delati. “3. do 4. leta nazaj smo še subvencionirali plinske kondenzacijske peči, sedaj bi jih ukinjali, šli pa na črpalke. Če ne bomo izkoristili biomase, je to največja neumnost, ki jo lahko naredimo”, je prepričan poslanec.

Po besedah Škerla strokovnjaki iz tega področja konvergirajo k rešitvi, ki je sestavljena iz kombinacije obnovljivih virov in nečesa kar ne spušča CO2, kar so nuklearne elektrarne. “Obnovljivi viri, razen biomase, imajo eno neprijetno lastnost, da niso vedno na razpolago. Če moramo brez fosilnih goriv shajati, nam to omogoča samo jedrska energija”, je prepričan. Če želimo kolikor toliko stabilno proizvodnjo in oskrbo porabnikov z električno energijo, to po besedah Gošnika pomeni, da je potrebno razumno izkoriščenje preostalega potenciala hidroenergije in tudi nuklearka. “K temu bi dodal SMR (majhne jedrske reaktorje, ki bodo razviti v naslednjih desetih letih), kot drugo rešitev, zeleni prehod pa kot tretjo”, je izpostavil in opozoril, da uradniki in nevladniki v zvezi z zelenim prehodom operirajo z izpraznjenimi pojmi. Med slednjimi je spolnil na zmoto, da se človeka krivi za povzročanje globalnega ogrevanje. “Govorijo o podnebnih spremembah, ki so bile in vedno bodo, vprašanje je le kdo jih povzroča”

V ozračju je CO2 le 0,038 odstotka
Ker je precej govora o potrebi po čim hitrejšem razogljičenju, je Gošnik pojasnil, da je v zemeljski skorji 0,025 odstotkov ogljika. “Če bi vzeli resno idejo o razogljičenju, to pomeni, da bi morali razkopati celo zemeljsko skorjo in ogljik poslati med zvezde ali kako. Ko ljudi vprašaš, kaj si predstavljajo pod razogljičenju, govorijo o C02, a v ozračju ga je le 0,038 odstotka. Ta C02, ki sploh ni strupen plin, naj bi povzročal globalno ogrevanje. Milijarde šlo v zmanjšanje, učinka pa nobenega”, je povedal in dodal, da gre tukaj za izmišljeno in roparsko zgodbo.

V energetiki hitrih spremembe ne more biti
Ko po navedbah Rosca govorimo o zelenem prehodu, to pomeni, da se želi vir, ki si ga sedaj uporabljal za proizvodnjo električne energije, opustiti, slednjega pa moraš nadomestiti z novim, stabilnim, enakovrednim, predvidljivim virom energije. “Če pogledamo naš prehod, to ni prehod, to je prelom. Še v Dubaju so govorili o tem, da mora biti prehod postopen. Združeni Arabski Emirati imajo dobro lego glede osončenja, pa se ob tem pojavlja vprašanje, zakaj so šli v gradnjo treh jedrskih reaktorjev.” Po njegovo bi morali koncept energetike na novo postaviti glede na okoliščine na svetu, po pameti. Energetski koncept se namreč ne more spreminjati, tako kot se moda. “V energetiki hitrih spremembe ne more biti, konec koncev gospodarstvo je konkurenčno tudi glede na ceno električne energije, ki jo dobi v naši državi.”

Zeleni prehod bo po besedah Škerla povzročil gradnjo takih ali drugačnih elektrarn. “Na koncu to podraži energijo, podraži izdelke, ki jih slovenska, evropska podjetja proizvajajo.” Ker pa so ti izdelki konkurenčni na svetovnem trgu ne na evropskem, to po njegovo pomeni, da bomo te izdelke vse težje prodajali, če svet ne gre v isti smeri kot mi. “Če želimo biti konkurenčni moramo iti v smer zmanjšanja porabe električne energije in v večanje dodane vrednosti”, je prepričan.

Foto: Nova24TV

Indija, Kitajska in ZDA nimajo kuponov, ki obremenjujejo TEŠ 
Gošnik meni, da se nam ni potrebno podrediti zelenemu prehodu, kot največji dokaz bleferstva glede zelenega prehoda je po njegovo Dubaj, kamor kot vemo se je velik delež ljudi pripeljal z zasebnimi letali. Podnebno konferenco je vodil sultan, solastnik največje naftne kompanije. V zvezi z omenjenim shodom, ki bo naslednjič v Azerbajdžanu, je povedal, da za udeležence v glavnem pomeni turistični ogled. V zvezi z nujnostjo tako imenovanega zelenega prehoda je povedal, da si pod tem pojmom veliko razumnih ljudi ne zna nič predstavljati nič. “Veliko število ljudi, največ prebivalcev ima danes Indija, nimajo kuponov, ki obremenjujejo TEŠ, Amerika nima kuponov, Kitajska nima kuponov. Megavatna ura v Ameriki je približno 3-4 krat cenejša kot za tovarno v Nemčiji in tam ustavljajo proizvodnja jekla, aluminija pri nas”, je povedal Gošnik in dodal, da se na debelo smejijo naši neumnosti. “Posledice bodo na dolgi rok katastrofalne za zahodnoevropsko civilizacijo”.

Rosec je izpostavil prepričanje, da za naši uradnike na ministrstvih velja, da če jim neka stvar ustreza, je ta obvezna, če pa jim ne, gre le za priporočilo. “Aktualna vlada sedaj govori, da moramo delati na brezogljičenju, ampak tako velike deponije premoga kot je pod to vlado, še nismo imeli. 800 tisoč ton premoga je namreč na deponiji premoga. Pod nobeno vlado sedaj, odkar smo samostojni, se premog v Šoštanj ni uvažal.” Na podlagi te cene je po besedah poslanca prišlo do tega, da se je cena premoga v premogovnika povišala, s tem pa ogrevanje v sami dolini.

Škerl je poudaril, da bi lahko rekli, da je Slovenija energetsko odvisna ali neodvisna, nekje na polovici namreč smo. “Približno polovico energije in energentov moramo uvažati v Slovenijo. Najlepše se je to videlo v primeru vojne v Ukrajini, če bi bili energetsko neodvisni to na cene energentov in energije ne bi smelo vplivati”, je pojasnil. Gošnik pa je ob tem pristavil, da bi bila potrebna za doseg energetske neodvisnost pamet, razum. Ne pa iti skozi zid, slediti neumnih predlogom, ki prihajajo iz Bruslja.

Gošnik je v zvezi z evropskimi sredstva iz Bruslja, ki se navezujejo na zeleni prehod, dejal, da gre v večini za blef v smislu, da se bodo ta sredstva v glavnem porabila za študije, na izsledke katerih se nato pozablja, končajo v predalih. “TEŠ je pomemben ker proizvaja, tretjino elektrike proizvaja pri nas, če ga zapremo leta 2033, kot je predvideno, s tem pa pride tudi do zaprtja premogovnika Velenje, edinega primarnega vira, ki ga ima Slovenija, to pomeni energetski kolaps za Slovenijo. Zanesli se bomo lahko izključno na uvoz, cene pa bo diktiral uvoznik. Ker bo v Evropi primanjkovalo elektrike, bo uvoz tudi zaradi transportnih poti blazno otežen, zgrmeli v temno luknjo, od koder ne bo izhoda, ob predpostavki če ne bo nuklearke niti drugega resnega vira, to pomeni industrijsko nazadovanje Slovenije v velikem obsegu, razseljevanja ljudi…”, je opozoril.

Rosec pa je za konec opozoril, da bo prišlo do strela v koleno, če se TEŠ 6 prej zapre preden imamo sploh podpisano pogodbo, in vemo kdaj bo prišla NEK 2. “Premog ni neskončen v naši dolini, imamo samo en premogovnik v celi Sloveniji. Vse države, ki opuščajo premog, imajo več premogovnikov. Pri nas, ko ga ni, ga ni več. Potrebna je zdrava kmečka pamet in čimprej se odločiti za gradnjo NEK2, potrebno bo iskati kaj bo na lokaciji TEŠ-a. Če ne bo ukrepov čimprej izvedli, bodo velike težave v prihodnje”, je prepričan.

 

Ž. N.

Sorodno

Zadnji prispevki

Mariborski poslovnež s pravnomočno obtožnico zaradi gospodarskega kriminala

Marko Podgornik Verdev, direktor in solastnik podjetja Mikro+Polo, največjega...

Dr. Pogačnik: Fajonizem Slovenijo odriva od Zahoda

"Naša politika trenutno ni prozahodna politika, prav tako pa...

Zgodba padlega Indijca na ukrajinski fronti kaže, kako Rusija pridobiva tuje rekrute

Anton Geraščenko je na socialnem omrežju X povzel tragično...

Prva obletnica čebinskega govora Aste Vrečko

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je pred letom imela...